โครงการชลประทานลพบุรี
ต.เขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี 15160
โทร 0-3648-6608  แฟกซ์  0-3648-6633   E-mail : lopburi_rid10@hotmail.com
เว็บไซต์ใช้งานได้ดีกับ Google Chrome, Mozilla Firefox