รับสมัครบุคคลเพื่อปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
ที่ทำการอ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
รับสมัครบุคคลเพื่อปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
ที่ทำการอ่างเก็บซับตะเคียน ตำบลเขาแหลม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี