กรมชลประทานเป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ให้มีพื้นที่ชลประทาน อยู่ในลำดับ 1 ใน 10 ของโลก

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น
แผนที่ตั้งโครงการชลประทานลพบุรี