กรมชลประทานเป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ให้มีพื้นที่ชลประทาน อยู่ในลำดับ 1 ใน 10 ของโลก
โครงการชลประทานลพบุรี
ต.เขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี 15160
โทร 0-3648-6608  แฟกซ์  0-3648-6633   E-mail : lopburi@mail.rid.go.th
เว็บไซต์ใช้งานได้ดีกับ Google Chrome, Mozilla Firefox
จัดทำโดย  นางสาวนกานต์  กาญจนสุนทร