โครงการชลประทานลพบุรี
ต.เขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี 15160
โทร 0-3648-6608  แฟกซ์  0-3648-6633   E-mail : lopburi_rid10@hotmail.com
เว็บไซต์ใช้งานได้ดีกับ Google Chrome, Mozilla Firefoxจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
วันที่เริ่มนับ 1 ธันวาคม 2558
สรุปสถานการณ์น้ำ

ภาพกิจกรรม
แผนพัฒนาจังหวัดลพบุรี

กรมชลประทานเป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ให้มีพื้นที่ชลประทาน อยู่ในลำดับ 1 ใน 10 ของโลก
URL Counter
Web Tracker
หมายเหตุ ข้อมูลปริมาณน้ำขนาดกลางจะรายงานระหว่างวันจันทร์-วันอาทิตย์ในแต่ละสัปดาห์

นายประเสริฐ เล็กรุ่งเรืองกิจ
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลพบุรี