เมนูหลัก

Free Drop Down CSS Menu by Css3Menu.com

ติดตามสถานการณ์น้ำ
   
พยากรณ์อากาศ เตือนภัยน้ำท่วม ระบบโทรมาตร ระดับ/ปริมาณน้ำ ระดับน้ำทะเล
ศูนย์ประมวลน้ำฯ กรมชลประทาน ศูนย์ประมวลน้ำฯ
สชป.17
สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน เรื่องน้ำ ถามเรา 1460 แผนที่ hydro-8
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
 
  ประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จ
  เข้าตรวจติดตามผลการดำเนิน งานโครงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  ตรวจสอบพื้นที่และระบบน้ำประปา
  ร่วมพิธีเปิดการจัดงาน ชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ
  โครงการปลูกหญ้าแฝก ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรฯ
 
ติดตามผลการดำเนินงานโครงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กิจกรรมทั้งหมด
ข่าวสถานการณ์น้ำ

21 ธ.ค. 59 เวลา 12.00 น. สถานการณ์น้ำในเขื่อนใหญ่ : มั่นใจแล้งนี้มีน้ำพอใช้ ย้ำต้องร่วมกันประหยัด
20 ธ.ค. 59 เวลา 11.20 น. สถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ เข้าสู่ภาวะปกติเกือบทั้งหมดแล้ว
16 ธ.ค. 59 เวลา 13.30 น. สถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคใต้ น้ำที่ท่วมขังพื้นที่ลุ่มต่ำลดลงต่อเนื่อง/เตรี
15 ธ.ค. 59 เวลา 12.00 น. น้ำท่วมปักษ์ใต้หลายพื้นที่เข้าสู่ปกติแล้ว กรมชลฯ เร่งระบายน้ำท่วมขังที่ลุ่ม
15 ธ.ค. 59 เวลา 07.30 น. กรมชลฯ ชี้แจงทำเต็มที่เร่งระบายน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่ปากพนังตอนล่างและเมือ
14 ธ.ค. 59 เวลา 11.30 น. กรมชลฯ ชี้แจงกู้พื้นที่สวนส้มโอทับทิมสยาม ได้แล้วกว่าร้อยละ 60
13 ธ.ค. 59 เวลา 13.30 น. กรมชลฯ ระดมเครื่องสูบน้ำระบายน้ำท่วมขังและเน่าเสียในพื้นที่อ.เชียรใหญ่ จ.นค
หลายหน่วยงานระดมเครื่องจักรเครื่องมือ ช่วยกรมชลฯ เร่งกำจัดผักตบชวาบริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยา ให้หมดโดยเร็ว(4 ส.ค. 59)
สถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา : กรมชลฯ เร่งกำจัดผักตบชวาบริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยา(2 ส.ค. 59)
เขื่อนใหญ่ทั่วประเทศยังรับน้ำได้อีกมาก ย้ำฝนนี้เน้นเก็บกักน้ำให้ได้มากที่สุด(22 มิ.ย. 59)
กรมชลฯ ยันเขื่อนลำแชะ ยังมั่นคงแข็งแรง หลังพบรอยร้าวบนถนนสันเขื่อน(16 มิ.ย. 59)
กรมชลฯ เดินหน้ายุทธศาสตร์พัฒนาลุ่มน้ำมูล หวังแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งเมืองโคราช(25 พ.ค. 59)
ค้นหาข้อมูล

รวมลิ้งน่าสนใจ

Free Drop Down CSS Menu by Css3Menu.com

สถิติผู้เข้าชม
web stats
รายงานทางบัญชี
  งบทดลองประจำเดือน web stats