....................................................................................
การบริหารจัดการน้ำ
ลุ่มน้ำท่าจีน
....................................................................................
การบริหารจัดการน้ำ
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา
....................................................................................
การบริหารจัดการน้ำ
ลุ่มน้ำแม่กลอง
....................................................................................
  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำ 
....................................................................................
การคาดการณ์ระดับ
น้ำขึ้น-น้ำลง แม่น้ำท่าจีน
....................................................................................
ข้อมูล GIS
จังหวัดนครปฐม
....................................................................................
ข้อมูลการปลูกพืช
จังหวัดนครปฐม
....................................................................................
ระเบียบ / แบบการขออนุญาต
....................................................................................
ศูนย์ความรู้กลาง
ชป.นครปฐม
....................................................................................
ข่าวประชาสัมพันธ์
....................................................................................
.:: ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ โครงการชลประทานนครปฐม ::.

                    หน่วยงานในสังกัด                  


  • ฝ่ายวิศวกรรม

  • ฝ่ายจัดสรรน้ำ

  • ฝ่ายช่างกล

  • ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1

Web Master :: nakornp@rid.go.th
โครงการชลประทานนครปฐม เลขที่ 149 หมู่ 16 ตำบลทัพหลวง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ : 0-3426-1556, 0-3429-0872 แฟกซ์ : 0-3426-2257, 0-3426-2296, 0-3426-2297