Update Today

สภาพน้ำท่า วันที่ 29 มกราคม 2559 เวลา 06.00 น.(วันนี้),(เมื่อวาน) เขื่อนภูมิพล ระบาย (58),(58) ลบ.ม/วิ เขื่อนสิริกิติ์ ระบาย(116),(116) ลบ.ม./วิ (P.17) อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ ปริมาณน้ำ (56),(53) ลบ.ม./วิ (N.67) อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ ปริมาณน้ำ (118),(115) ลบ.ม./วิ(C.2) อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ปริมาณน้ำ (154),(149) ลบ.ม./วิ ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยา +14.15 ม.(รทก.) ท้ายเขื่อน +5.96 ม.(รทก.) มีปริมาณน้ำไหลผ่าน (75),(75) ลบ.ม./วิ เขื่อนป่าสักฯ ระบาย (20),(20) ลบ.ม./วิ เขื่อนพระรามหก ระบาย(16),(15) ลบ.ม/วิ (C.29) อ.บางไทร จ.อยุธยา ปริมาณน้ำไหลผ่าน (85),(87)ลบ.ม./วิ /

ผลเบิกจ่ายโครงการ

ผลเบิกจ่ายประจำเดือนมิถุนายน 2560
  20 มิถุนายน 2560
รายงานการงาน
ผลเบิกจ่ายประจำเดือนมิถุนายน 2557
  30 มิถุนายน 2557
เงินกันเหลื่อมปี56(23 - 30 มิ.ย. 2557)
งวด 23- 30 มิ.ย. 2557
  16 มิถุนายน 2557
เงินกันเหลื่อมปี56(10 - 16 มิ.ย. 2557)
งวด 10 - 16 มิ.ย. 2557
  09 มิถุนายน 2557
เงินกันเหลื่อมปี56(2 - 9 มิ.ย. 2557)
งวด 3 - 9 มิ.ย 2557
  02 มิถุนายน 2557
เงินกันเหลื่อมปี56(27 พ.ค. - 2 มิ.ย. 2557)
งวด 27 พ.ค. - 2 มิ.ย. 2557
ผลเบิกจ่ายประจำเดือนพฤษภาคม 2557
  26 พฤษภาคม 2557
เงินกันเหลื่อมปี56(19 - 26 พ.ค. 2557)
งวด 19 - 26 พ.ค. 2557
  19 พฤษภาคม 2557
เงินกันเหลื่อมปี56(12 - 16 พ.ค. 2557)
งวด 12 - 16 พ.ค. 2557
 

ลิงค์หน่วยงาน


 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง