Update Today

สภาพน้ำท่า วันที่ 29 มกราคม 2559 เวลา 06.00 น.(วันนี้),(เมื่อวาน) เขื่อนภูมิพล ระบาย (58),(58) ลบ.ม/วิ เขื่อนสิริกิติ์ ระบาย(116),(116) ลบ.ม./วิ (P.17) อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ ปริมาณน้ำ (56),(53) ลบ.ม./วิ (N.67) อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ ปริมาณน้ำ (118),(115) ลบ.ม./วิ(C.2) อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ปริมาณน้ำ (154),(149) ลบ.ม./วิ ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยา +14.15 ม.(รทก.) ท้ายเขื่อน +5.96 ม.(รทก.) มีปริมาณน้ำไหลผ่าน (75),(75) ลบ.ม./วิ เขื่อนป่าสักฯ ระบาย (20),(20) ลบ.ม./วิ เขื่อนพระรามหก ระบาย(16),(15) ลบ.ม/วิ (C.29) อ.บางไทร จ.อยุธยา ปริมาณน้ำไหลผ่าน (85),(87)ลบ.ม./วิ /

จัดซื้อจัดจ้างโครงการ

ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลาด
E นว.ปมจ.07/2558 (update 04-11-2557)
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างเหมาก่อสร้างฝายมาบแกพร้อมอาคารประกอบ
E นว.ปมจ.03/2558 (update 04-11-2557)
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานปรับปรุงอาคารท้ายน้ำ ปตร.คลองวังสวัสดี
E นว.ปมจ.05/2558 (update 04-11-2557)
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างเหมาปรับปรุงอาคารท้ายน้ำ ปตร.คลองขนมจีน
E นว.ปมจ.01/2558 (update 04-11-2557)
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานปรับปรุง ทรบ.คลองปลากด
E นว.ปมจ.06/2558 (update 04-11-2557)
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานระบบระบายน้ำคลองดงตาแวน ระยะที่ 2
E นว.ปมจ.04/2558 (update 04-11-2557)
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างเหมาขุดลอกคลองขนมจีน
E นว.ปมจ.02/2558 (update 04-11-2557)

TOR ประกวดราคาทั้งหมด
สอบราคาทั้งหมด
ประกวดราคาทั้งหมด
e-Auctionทั้งหมด
ประกาศเปลี่ยนแปลงทั้งหมด

Total 7 Record : 1 Page : 1

ลิงค์หน่วยงาน


 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง