[ ประวัติโครงการ ] [ บุคลากร ] [ E-mail บุคลากร ] [ บทบาทและหน้าท ี่] [ วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร ์] [ สภาพน้ำ ] [ กระดานถาม-ตอบ ] [ เบอร์โทรศัพท์ภายใน ]

เชลงศักดิ์ มานุวงศ์

 

นายเชลงศักดิ์ มานุวงศ์

สถิติผู้เยี่ยมชม

 

โครงการชลประทานนครราชสีมา : 1239 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ : 0-4435-4255 โทรสาร : 0-4435-4144

ผู้จัดทำ : งานติดตามประเมินผลและรายงาน E-mail : jar_oun@yahoo.com

โครงการชลประทานนครราชสีมา http://www.ridceo.rid.go.th/nksima/index.html
โครงการชลประทานนครราชสีมา

โครงการชลประทานนครราชสีมา ตั้งอยู่ภายในพื้นที่ของสำนักชลประทานที่ 8 ติดกับโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับพื้นที่เก็บน้ำต่างๆ โดยจะมีแต่ละฝ่ายเป็นผู้ดูแล ไม่ว่าจะเป็นอ่างเก็บน้ำซับประดู่ ลำตะคอง ลำพระเพลิง ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ส่วนผู้ที่ทำหน้าที่รับผิดชอบทุกอย่างภายในโครงการชลประทานนครราชสีมา นั้น คือ นายเชลงศักดิ์ มานุวงศ์ ซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการชลประทานนครราชสีมา และสำหรับผู้ที่อยากรู้ว่า มีอะไรอีกบ้างสามารถค้นหาดูได้คะ.....jar_oun

เรื่อง สอบราคาซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ และอื่นๆ เลขที่ สนม.(ซ)5/2548 เรื่อง สอบราคาซื้อดินลูกรัง สนม.(ซ)6/2548 ......................... . เรื่อง สอบราคาซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ และอื่นๆ เลขที่ สนม.(ซ)7/2548.... เรื่อง สอบราคาซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ และอื่นๆ เลขที่ สนม.(ซ)8/2548 เรื่อง สอบราคาซื้อหินใหญ่คละ และอื่นๆ เลขที่ สนม.(ซ)9/2548 ...................เรื่อง สอบราคาซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ และอื่นๆ เลขที่ สนม.(ซ)10/2548 เรื่อง สอบราคาซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ และอื่นๆ เลขที่ สนม.(ซ)11/2548

ข่าวหนังสือพิมพ์
โทรทัศน์
สถานีวิทยุออนไลน์
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
เว็บไซต์หน่วยงาน
[ ประกาศพัสดุ ]