งานน้อมรำลึกในหลงรัชกาลที่ ๙

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ความก้าวหน้างานขุดลอกคลองห้วยทราย