หน้าแรก เว็บบอร์ด ข้อมูลโครงการ พันธกิจ สถานการณ์น้ำ  
เมนู
หน้าแรก
ประวัติโครงการ
ดาวน์โหลด
เว็บบอร์ด
ทำเนียบผู้บริหาร
ข้อมูลบุคลากร

 

 

 

 

 

 

  Well Come To Nontaburi Irrigation Project Office.  

ยินดีตัอนรับทุกท่านเข้าสู่
โครงการชลประทานนนทบุรี
เลขที่ 197 หมู่ที่ 1 ถนนติวานนท์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120


  ข่าวประชาสัมพันธ์  

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2555 นายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนนทบุรี และนายอาภากร สนิกะวาที หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำฯ ร่วมกับนายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ตรวจระดับแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตจังหวัดนนทบุรี เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับราษฎร

ดูรูปเพิ่มเติมคลิกที่นี่


เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2555 นายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนนทบุรี เดินทางไปร่วมสังเกตการณ์ การซ้อมแผนระบายน้ำ ของ กบอ. บริเวณ ประตูระบายน้ำปลายคลองทวีวัฒนาฯ
ดูรูปเพิ่มเติมคลิกที่นี่


เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2555 นายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนนทบุรี เดินทางไปติดตามความก้าวหน้า การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยของ กรมชลประทาน กับนายดุลยเดช วัชรสินธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

ดูรูปเพิ่มเติมคลิกที่นี่


เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2555 นายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนนทบุรี และเจ้าหน้าที่โครงการฯ ร่วมกันเตรียมการพื้นที่กรมชลประทานปากเกร็ด ริมแม่น้ำเจ้าพระยา รับเสด็จฯ


ดูรูปเพิ่มเติมคลิกที่นี่


เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2555 นายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนนทบุรี และนายสุรศักดิ์ วิชินโรจน์จรัล เทศบาลเมืองบางกรวย ร่วมกันพิจารณาบริเวณก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองวัดพิกุลทอง และบริเวณก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองวัดสนามนอก อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

 

ดูรูปเพิ่มเติมคลิกที่นี่


เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2555 นายเกียรติศักดิ์หนูแก้ว ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนนทบุรี และนายอาภากร สนิกะวาที หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ออกแบบ สำนักชลประทานที่ 11 และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองบางกรวย ร่วมกันพิจารณาบริเวณก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองวัดพิกุลทอง อ.บางกรวย และปรับปรุงประตูระบายน้ำคลองบางไผ่ อ.บางขัวทอง จ.นนทบุร


ดูรูปเพิ่มเติมคลิกที่นี่

 

ดูทั้งหมด


 

ผอ.คป.นนทบุรี

นายสิทธิพงษ์ กระทอง


บุคลากรโครงการ


 

จัดทำโดยศูนย์สารสนเทศและเทคโนโลยี โครงการชลประทานนนทบุรี
197 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร 0-2583-3337 โทรสาร 0-2583-2257
Email ntbri11@mail.rid.go.th