จน.คป หนองคาย เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้จัดการพื้นที่เกษตรกรโครงการส่งเสริมการเกาตรในรูปแบบแปลงใหญ่ ปี ๒๕๕๙

59549

This entry was posted in ไม่มีหมวดหมู่. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>