โปรแกรมฝ่ายจัดสรรน้ำ

 • กรอกข้อมูลรายงานสรุปสถิติน้ำท่าสถานี
 • ออกรายงานสถิติน้ำท่าสถานี
 • กราฟแสดงปริมาตรน้ำอ่างฯห้วยบังพวนในแต่ละปี
 • กราฟแสดงปริมาตรน้ำอ่างฯหนองสองห้องในแต่ละปี
 • กราฟแสดงปริมาตรน้ำอ่างฯเปลวเงือกในแต่ละปี
 • กราฟแสดงปริมาตรน้ำอ่างฯห้วยทอน(ตอนบน)ในแต่ละปี
 • กราฟแสดงปริมาตรน้ำอ่างฯหินแก้วในแต่ละปี
 • กราฟแสดงปริมาณน้ำฝนปตร.ห้วยวังฮูในแต่ละปี
 • กราฟแสดงข้อมูลเปรียบเทียบปริมาตรน้ำประจำวัน
 • กราฟแสดงข้อมูลเปรียบเทียบปริมาตรน้ำห้วยหลวงระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนกุมภาพันธ์
 • Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>