ติดต่อสอบถาม

โครงการชลประทานหนองคาย
28 หมู่ 6 ตำบลมีชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
โทรศัพท์. 0 4241 1196
โทรสาร. 0 4242 0991
E-mail : nongkhai@mail.go.th

โทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย VPN (Voice Over IP) : 5432, 5431 (ธุรการ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>