“  WATER  FOR  ALL ”
 
Work Smart   เก่งงาน เก่งคิด
Accountability   รับผิดชอบงาน
Teamwork & Networking    ร่วมมือ ร่วมประสาน
Expertise   เชี่ยวชาญงานที่ทำ
Responsiveness   นำประโยชน์สู่ประชาชน
 
       วิสัยทัศน์ชลประทาน

กรมชลประทานเป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ อย่างบููรณาการ ให้มีพื้นที่ชลประทานอยู่ในลำดับ 1 ใน 10 ของโลก

Home

Articles

 

เสวนา-กาแฟยามเช้า

          เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายพรเทพ บุณยผลึก ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก พร้อมนายชินวัฒน์ พรหมมาณพ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานปัตตานี ได้เชิญ ดร.พงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี และหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ร่วมกิจกรรมเสวนากาแฟยามเช้า เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านต่างๆ ณ โครงการชลประทานปัตตานี

161159_1044
161159_1254
161159_1267
161159_1555
161159_1810
161159_1875
161159_2217
161159_3229
161159_3589
161159_365
161159_366
161159_4174
161159_4395
161159_5373
161159_597
161159_8222
161159_9031
01/17 
start stop bwd fwd