“  WATER  FOR  ALL ”
 
Work Smart   เก่งงาน เก่งคิด
Accountability   รับผิดชอบงาน
Teamwork & Networking    ร่วมมือ ร่วมประสาน
Expertise   เชี่ยวชาญงานที่ทำ
Responsiveness   นำประโยชน์สู่ประชาชน
 
       วิสัยทัศน์ชลประทาน

กรมชลประทานเป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ อย่างบููรณาการ ให้มีพื้นที่ชลประทานอยู่ในลำดับ 1 ใน 10 ของโลก

Home

Articles

 

นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 60 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พร้อมคณะ เดินทางถึงตลาดกลางปศุสัตว์จังหวัดชายแดนใต้ ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี เพื่อเป็นประธานในพิธีเปิดป้าย "ตลาดกลางปศุสัตว์จังหวัดชายแดนภาคใต้" โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนมารอให้การต้อนรับกว่า 2 พันคน และมีการแสดงทางวัฒนธรรมชุด "ระบำลังกาสุกะ" ต้อนรับ ก่อนทำพิธีเปิดป้าย "ตลาดกลางปศุสัตว์จังหวัดชายแดนภาคใต้"

1373
1374
1375
1376
1377
13766
97299
1/7 
start stop bwd fwd