“  WATER  FOR  ALL ”
 
Work Smart   เก่งงาน เก่งคิด
Accountability   รับผิดชอบงาน
Teamwork & Networking    ร่วมมือ ร่วมประสาน
Expertise   เชี่ยวชาญงานที่ทำ
Responsiveness   นำประโยชน์สู่ประชาชน
 
       วิสัยทัศน์ชลประทาน

กรมชลประทานเป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ อย่างบููรณาการ ให้มีพื้นที่ชลประทานอยู่ในลำดับ 1 ใน 10 ของโลก

Home

Articles

 

ผส.ชป.17 ลงพื้นที่ตรวจการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2560 เวลา 11.00 น. นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 17 นายมาโนช โภชนสมบูรณ์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา นายชินวัฒน์ พรหมมาณพ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานปัตตานี นายมิตร บุญจันทร์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน นายมนัส แก้วสีอ่อน หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 นายสัมพันธ์ มาถนอมหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 นายแวยูโซ๊ะ แวหะมะ หัวหน้าฝ่ายช่างกล พร้อมทั้งนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี และนายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองปัตตานีลงตรวจพื้นที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม บริเวณสะพานเดชานุชิต ตำบลอาเนาะรู อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

200810
200811
200816
200820
200821
200822
200823
200846
1/8 
start stop bwd fwd