“  WATER  FOR  ALL ”
 
Work Smart   เก่งงาน เก่งคิด
Accountability   รับผิดชอบงาน
Teamwork & Networking    ร่วมมือ ร่วมประสาน
Expertise   เชี่ยวชาญงานที่ทำ
Responsiveness   นำประโยชน์สู่ประชาชน
 
       วิสัยทัศน์ชลประทาน

กรมชลประทานเป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ อย่างบููรณาการ ให้มีพื้นที่ชลประทานอยู่ในลำดับ 1 ใน 10 ของโลก

Home

Articles

                                                                               ภาพกิจกรรมทั้งหมด...

011 0045
กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา พิธีถวายสัตย์ปฏิณาญฯและลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
 DSC 8670 1
 ต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะลงพื้นที่ปฏิบัติราชการจังหวัดปัตตานี รองอธิบดีฝ่ายวิชาการลงพื้นที่ตรวจความพร้อมเพื่อเตรียมการต้อนรับนายกรัฐมนตรี
 S  4849700 24176883 355752748229010 3073074766157414596 n
 ติดตามสอดส่อง โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561 ผคป.ปัตตานี ตรวจพื้นที่น้ำท่วม
1375 200821 
นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ผส.ชป.17ลงพื้นที่ตรวจการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ
95322 95322
ผู้ตรวจลงพื้นที่ในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในเขตตรวจราชการที่ ๘ นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
                                              ADH5553                                                                                    161159 8222                                  
กิจกรรมรวมพลังแห่งความภัคดี ถวายในหลวง รัชกาลที่ ๙ เสวนา-กาแฟยามเช้า