Google    
 
  Google RID Pathum

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ประกาศ/คำสั่ง

RID E-Service

หน่วยงานภายในจังหวัด
 

 

 

จำนวนผู้เข้าชม

(เริ่มนับเมื่อ 6 มิ.ย. 2556)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้าแรก > งานการเงินและบัญชี

งานการเงินและบัญชี

            งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินการด้านการเงิน การบัญชี การบริหารงบประมาณของโครงการชลประทานจังหวัดและ โครงการอื่นที่รับผิดชอบเบิกจ่ายในเขตจังหวัด และรายงานสถานการณ์เบิกจ่ายเงินปฏิบัติงาน ร่วมกับหรือสนับสนุนข้อมูลทางการเงินให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรืองานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย และให้คำปรึกษา ถ่ายทอดความรู้ใน
การปฏิบัติงานทางการเงิน แก่ผู้ร่วมงานและบุคคลภายนอก

 

  | หน้าแรก | เกี่ยวกับโครงการ | อาคารชลประทาน | กลุ่มผู้ใช้น้ำ | แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อโครงการ |

..:: โครงการชลประทานปทุมธานี สำนักชลประทานที่ 11 กรมชลประทาน ::..
ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
โทร. 0-2531-7721 โทรสาร.0-2523-9126 E-mail: rid_pathumthani@hotmail.com
Copyright © 2014 Pathumthani Provincial Irrigation Office :: ออกแบบและพัฒนาโดย Kuttiya Thiangjit