Google    
 
  Google RID Pathum

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ประกาศ/คำสั่ง

RID E-Service

หน่วยงานภายในจังหวัด
 

 

 

จำนวนผู้เข้าชม

(เริ่มนับเมื่อ 6 มิ.ย. 2556)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้าแรก > ฝ่ายวิศวกรรม

ฝ่ายวิศวกรรม

            ฝ่ายวิศวกรรม มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผนงานวิศวกรรม การวางแผนงานและควบคุมงบประมาณของโครงการ พิจารณางานด้านพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด และโครงการพิเศษอื่นๆ เช่น โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการขนาดเล็ก โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคง เป็นต้น
สำรวจและออกแบบเพื่อประกอบการพิจารณาโครงการเบื้องต้น เก็บรวบรวมรายละเอียดข้อมูล และจัดทำรายงานด้านวิศวกรรมของอาคารชลประทาน รวบรวมสถิติข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์ประเมินผล เพื่อจัดทำรายงานต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบเสนอสำนักชลประทาน รวมทั้งดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะจากประชาชน ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

  | หน้าแรก | เกี่ยวกับโครงการ | อาคารชลประทาน | กลุ่มผู้ใช้น้ำ | แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อโครงการ |

..:: โครงการชลประทานปทุมธานี สำนักชลประทานที่ 11 กรมชลประทาน ::..
ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
โทร. 0-2531-7721 โทรสาร.0-2523-9126 E-mail: rid_pathumthani@hotmail.com
Copyright © 2014 Pathumthani Provincial Irrigation Office :: ออกแบบและพัฒนาโดย Kuttiya Thiangjit