...::: กรมชลประทาน เป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ให้มีพื้นที่ชลประทาน อยู่ในลำดับ 1 ใน 10 ของโลก :::...

ป้ายโฆษณา

.ข่าวสถานการณ์น้ำ

 

.ศูนย์ความรู้
 

คู่มือการปฏิบัติงาน

 

.ข่าวกิจกรรม
         
   

วันที่ 6 มีนาคม 2560 โครงการชลประทานปทุมธานี โดย นายธานินทร์ เนื่องทศเทศ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานปทุมธานี ได้เริ่มดำเนินการปรับปรุง ปตร.สน.คลองบางหลวงเชียงราก ในส่วนของกำแพงกั้นน้ำ(sheet pile )บริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา (อ่านเพิ่มเติม...)

 
         
    วันที่ 3 มีนาคม 2560 นายธานินทร์ เนื่องทศเทศ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานปทุมธานี มอบหมายให้ นายสุภชัย ยังพึ่ง หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน นายปัญจพล เพียรพานิช หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯและเจ้าหน้าที่โครงการ ลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำ บริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและบริเวณด้านในประตูระบายน้ำ (อ่านเพิ่มเติม...)  
         
   

วันที่ 3 มีนาคม 2560 นายธานินทร์ เนื่องทศเทศ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานปทุมธานี มอบหมายให้ นายสุภชัย ยังพึ่ง หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน และนายปัญจพล เพียรพานิช หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เรื่องการขอความร่วมมืองดปลูกข้าว รอบ 3 (ปรัง 2 )และเรื่องการบริหารจัดการน้ำลุ่มเจ้าพระยา (อ่านเพิ่มเติม...)

 
         
    วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 นายธานินทร์ เนื่องทศเทศ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานปทุมธานี มอบหมายให้ นายสุภชัย ยังพึ่ง หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน ลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำบริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและบริเวณด้านในประตูระบายน้ำ ปตร.สน.คลองเชียงรากน้อย (อ่านเพิ่มเติม...)  
         
    วันที่ 12 มกราคม 2560 โครงการชลประทานปทุมธานี ร่วมกันแสดงความยินดีกับ นายวสันต์ อินคำน้อย ซึ่งมีคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่3 โครงการส่งน้ำฯชลหารพิจิตร พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมทำบุญโครงการฯเพื่อเป็นสิริมงคลกับเจ้าหน้าที่ทุกคนในโครงการฯ (อ่านเพิ่มเติม...)  
         
    วันอังคารที่ 10 มกราคม 2560 นายธานินทร์ เนื่องทศเทศ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานปทุมธานี นายสุภชัย ยังพึ่ง หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน นายปัญจพล เพียรพานิช หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา พร้อมด้วย หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ ร่วมกับเจ้าหน้าที่การประปานครหลวง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำ (อ่านเพิ่มเติม...)  
         
    วันอังคารที่ 10 มกราคม 2560 นายธานินทร์ เนื่องทศเทศ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานปทุมธานี นายสุภชัย ยังพึ่ง หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน นายปรีชากร พฤกษะวัน วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ได้เข้าร่วมมอบปัจจัยการผลิต ซึ่งประกอบด้วย ต้นมะนาว ต้นฝรั่ง ต้นกล้วย และปลาเบญจพรรณ ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ จำนวน 45 ราย ณ วัดไพร่ฟ้า อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี(อ่านเพิ่มเติม...)  
         
    วันที่ 21 ธันวาคม 2559 นายสุภชัย ยังพึ่ง หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน พร้อมด้วยนายปรีชากร พฤกษะวัน วิศวกรชลประทานปฏิบัติการและเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานปทุมธานี ได้นำเกษตรกรในเขตอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมศึกษาดูงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี(อ่านเพิ่มเติม...)  
         
    วันที่ 19 ธันวาคม 2559 นายธานินทร์ เนื่องทศเทศ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานปทุมธานี พร้อมด้วยนายชาญศักดิ์ โกมลเกษรักษ์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายสุภชัย ยังพึ่ง หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำฯ นายปัญจพล เพียรพานิช หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯ นางขวัญเมือง ถากรงาม หัวหน้าฝ่ายช่างกล และเจ้าหน้าที่โครงการ ลงพื้นที่ตวรจสอบการดำเนินงานซ่อมแซมอาคารชลประทานและตรวจสภาพความพร้อมใช้งานของอาคารชลประทาน เพื่อวางแผนรับมือภัยแล้ง ในบริเวณพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี(อ่านเพิ่มเติม...)  
         

 

    Google    
 
  Google RID Pathum

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ประกาศ/คำสั่ง

RID E-Service

หน่วยงานภายในจังหวัด
 

 

 

จำนวนผู้เข้าชม

(เริ่มนับเมื่อ 6 มิ.ย. 2556)
 

 

 

 

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ศูนย์รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
| หน้าแรก | เกี่ยวกับโครงการ | อาคารชลประทาน | กลุ่มผู้ใช้น้ำ | แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อโครงการ |  

 

 


..:: โครงการชลประทานปทุมธานี สำนักชลประทานที่ 11 กรมชลประทาน ::..
ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
โทร. 0-2531-7721 โทรสาร.0-2523-9126 E-mail: rid_pathumthani@hotmail.com
Copyright © 2014 Pathumthani Provincial Irrigation Office :: ออกแบบและพัฒนาโดย Kuttiya Thiangjit