เป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการให้มีพื้นที่ชลประทานอยู่ในระดับ 1 ใน 10 ของโลก
สำนักงานชลประทานที่ 11
ประมวลภาพกิจกรรมต่าง ๆ
ข้อมูลทั่วไป
   โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้  ต.ประชาธิปัตย์  อ.ธัญบุรี  จ.ปทุมธานี
โทร 02 5312913  โทรสาร  02 5238170  Email  rs_south11
แบบฟอร์มอิเลคทรอนิกส์ (E-From)
  ค่านิยมสำนักชลประทานที่ 11         
  -  บริการด้วยความเต็มใจ
  -  รักใคร่สามัคคี
  -  มีความสัมพันธ์ที่ดี
  -  ใส่ใจในสิ่งแวดล้อม


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

ทำไมเราเก็บผักตบชวาไม่หมดซักที
พิธีเปิดโครงการรำลึก 118  ปี   ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้
ณ  ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์   วันอังคาร  ที่  18  พฤศจิกายน  2557  เวลา  09.00น.

       เพื่อเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม  เป็นการรำลึกประวัติศาสตร์  อันสำคัญ.....
      -  พิธีบวงศรวงดวงพระวิญญาณ ( พิธีพราหมณ์ )
     -  พิธีทำบุญอุทิศถาย  (พิธีสงฆ์ )
    -   แสดงรำบวงสรวงถวาย
  
ผู้บริหาร
- ปรับแผนการใช้น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหม่  ให้สอดคล้องกับสภาวะอากาศ  พร้อมมาตรการช่วยเหลือพื้นที่นาปี  ย้ำให้ช่วยกันประหยัดลดเสี่ยงขาดน้ำในอนาคต  ( 24 มิ.ย.58)
- สถานการณ์น้ำในเขื่อนใหญ่  :  น้ำไหลลงเขื่อนยังน้อย วอนทุกภาคส่วนใช้น้ำอย่างประหยัด      (22  มิ.ย.58)

      กล้องวงจรปิดตรวจสอบวัชพืชทางน้ำ
       โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้

สำนักงานชลประทานที่ 11 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์
คลองรังสิตประยูรศักดิ์
โครงการคลองสวยน้ำใส
">

ที่ตั้งโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้
ข่าวสถานการณ์น้ำ
ข่าวกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
บทความที่น่าสนใจ
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้
ปี
13 มิถุนายน 2558
ชลประทาน เพื่องานแผ่นดิน
กิจกรรมงานวิจัย