Untitled Document
"น้ำสมบูรณ์... สนับสนุนการผลิต... เสริมสร้างคุณภาพชีวิต... เศรษฐกิจมั่นคง..."      ...สายด่วน 1460 ชลประทานบริการประชาชน...

ข่าวกิจกรรม

แสดงความอาลัย น้อมถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรฯ

     วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2559 นายไกรสิงห์ จันทรสุกรี หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำฯ นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ประชาชน และเกษตรกร ร่วมทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล และแสดงความอาลัย สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ น้อมถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

       
       
       
  

โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ สำนักชลประทานที่10 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
124 หมู่ 3 ต.ป่าเลา อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 โทร 0-5691-1156 โทรสาร 0-5691-1157 email:rid.phetchabun@gmail.com
จัดทำโดยฝ่ายจัดสรรน้ำ  ประสานงานโดย นายสมหวัง สีดา