"น้ำสมบูรณ์... สนับสนุนการผลิต... เสริมสร้างคุณภาพชีวิต... เศรษฐกิจมั่นคง..."      ...สายด่วน 1460 ชลประทานบริการประชาชน...

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางจังหวัดเพชรบูรณ์

Untitled Document

วันที่ เดือน พ.ศ.

ลำดับที่ อ่างเก็บน้ำ ความจุเก็บกัก
(ล้าน ม3.)
ความจุปัจจุบัน
(ล้าน ม3.)
คิดเป็น% ระบาย/วัน ปริมาณน้ำฝน
(มม.)
น้ำล้น
Spillway(ม.)
3./วินาที ล้าน ม3.

ไม่มีข้อมูล


*เลือกวันที่ที่ต้องการดูข้อมูล แล้วคลิกปุ่ม "ตกลง"*

โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ สำนักชลประทานที่10 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
124 หมู่ 3 ต.ป่าเลา อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 โทร 0-5691-1156 โทรสาร 0-5691-1157 email:petboon@mail.rid.go.th
จัดทำโดย นางเกตน์สิรี เจริญศรี,นายรุ่งโรจน์ พานวาวแวว  ประสานงานโดย นายสมหวัง สีดา