วิสัยทัศน์:"กรมชลประทาน เป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการให้มีพื้นที่ชลประทานอยู่ในลำดับ 1 ใน 10 ของโลก"      ...สายด่วน 1460 ชลประทานบริการประชาชน...


 
User
Password
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
จริยธรรมข้าราชการ กรมชลประทาน
ค่านิยมสร้างสรรค์ของเจ้าหน้าที่รัฐ
คำรับรองการปฏิบัติราชการปี59
ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง เมย58
แผนยุทธศาสตร์กรมชลประทานปี56-59
แผนพัฒนาการชลประทานระดับจังหวัด

ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดเพชรบูรณ์
บทบาทหน้าที่
บุคลากร
ประวัติโครงการ
ที่ตั้งโครงการ
Download
Webboard
คลังความรู้
อาคารชลประทานที่สำคัญ
คู่มือสำหรับประชาชนสำหรับการอนุญาตของกรมชลประทาน
แผนผังเว็บไซต์

งานบริหารทั่วไป
ฝ่ายวิศวกรรม
ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน
ฝ่ายช่างกล
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3
ระบบติดตามงาน ของกรมชลประทาน
ระบบติดตามงาน ของจังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์
กรมชลประทาน
สารสนเทศทรัพยากรน้ำฯ
เว็บสถานการณ์น้ำ
โทรมาตรจังหวัดเพชรบูรณ์
สถานการณ์น้ำรายชั่วโมง ลุ่มน้ำป่าสัก
สารสนเทศภายใน
คำสั่งกรมฯ
คำสั่งกระทรวง
เฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุวิทยา
คลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ
ระบบฐานข้อมูลองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน
สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางจังหวัดเพชรบูรณ์ ย้อนหลัง

GoogleUntitled Document

 


 

ติดต่อสอบถามข้อมูลระดับน้ำโครงการชลประทานขนาดกลางในจังหวัดเพชรบูรณ์

ลำดับที่
ชื่อโครงการ
เจ้าหน้าที่
ตำแหน่ง เบอร์โทรติดต่อ
1
อ่างเก็บน้ำห้วยป่าแดง
นายจเร มั่นทรัพย์
ช่างฝีมือสนาม ช3 085-0528667
2
อ่างเก็บน้ำคลองเฉลียบลับ
นายมณเฑียร นุ่มตูม
ช่างฝีมือสนาม ช1 081-0387635
3
อ่างเก็บน้ำห้วยขอนแก่น
นายไฝดี เทียมเพ็ง
ช่างฝีมือสนาม ช1 095-4631214
4
อ่างเก็บน้ำห้วยป่าเลา
นายพร้อม จันทร์จวง
พนักงานชลประทาน บ2 089-4376724
5
อ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่
นายบุญเลิศ ฤกษ์อรุณ
ช่างฝีมือสนาม ช1 086-2107711
6
อ่างเก็บน้ำห้วยนา
นายธวัชชัย โรยพริกไทย
นายช่างชลประทาน 082-5012608
7
อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำก้อ
นายวันชัย ศรีละโพธิ์
พนักงานเครื่องจักรกล 092-1897923
8
อ่างเก็บน้ำคลองลำกง
นายจักริน มาลย์ทอง
นายช่างชลประทาน 099-8904078
9
อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำชุนใหญ่
นายโรม จันทร์อ้น
พนักงานเครื่องจักรกล 086-9380192
10
อ่างเก็บน้ำห้วยเล็ง
นายสุวิทย์ สงวนพันธ์
นายช่างชลประทาน 095-0565536
11
ฝายศรีจันทร์
นายไฝดี เทียมเพ็ง
ช่างฝีมือสนาม ช1 095-4631214
12 ฝายฝั่งซ้ายแม่น้ำป่าสัก
นายสมบูรณ์ หล้าน้อย
พนักงานขับรถยนต์ ส2 082-9080664

 


[ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ...]
แผนการบริหารจัดการน้ำ ช่วง 1 มิถุนายน ถึง 31 กรกฎาคม 2559(30พ.ค.59)
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน(19เม.ย.59)
สรุปสถานการณ์น้ำในปัจจุบันและการวางแผนใช้การถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม 2559(4เม.ย.59)
ประกาศรับสมัคลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานทั่วไป(2ต.ค.58)
แจ้งให้รือถอน ขนย้ายทรัพย์สิน ออกจากที่ดิน... ในเขตพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำคลองลำกง(26ก.ย.56)
สถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำคลองลำกง(26ก.ย.56)
ประเพณีสงกรานต์นครบาลเพชรบูรณ์สรงน้ำพระพุทธมหาธรรมราชา(11เม.ย.55)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์จัดโครงการวิชาการและนิทรรศการเรื่องการบริหารจัดการน้ำ จังหวัดเพชรบูรณ์(13มี.ค.55)


[ข่าวกิจกรรมอื่นๆ...]
ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี 2560 ของหน่วยกองพลทหารม้าที่ 1 ในพื้นที่จังหวัดเพช(19ม.ค.60)
ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราชฯ(18ม.ค.60)
ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชฯ(18ม.ค.60)
โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ และได้ทำการส่งมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ(18ม.ค.60)
ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม ครบรอบ 50 วัน ปัญญาสมวารฯ(2ธ.ค.59)


[บทความอื่นๆ...]
ผลเบิกจ่ายรายสัปดาห์ ศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 59(5ส.ค.59)
ผลเบิกจ่ายรายสัปดาห์ วันที่ 8 กรกฎาคม 59(12ก.ค.59)
ผลเบิกจ่ายรายสัปดาห์ วันที่ 30 มิถุนายน 59(4ก.ค.59)
ผลเบิกจ่ายรายสัปดาห์ วันที่ 24 มิถุนายน 59(27มิ.ย.59)
ผลเบิกจ่ายรายสัปดาห์ วันที่ 17 มิถุนายน 59(17มิ.ย.59)


     ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  :::: [ข่าวจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ...]
สอบราคาซื้อ ดินลูกรัง จำนวน 2,256 ลบ.ม(21พ.ย.59)
ประกวดราคาซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ และ หินย่อยเบอร์๒,ทรายหยาบน้ำจืด(10พ.ย.59)
ประกวดราคาซื้อหินย่อยเบอร์๒,ทรายหยาบน้ำจืดและปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์(10พ.ย.59)
สอบราคาซื้อเหล็กเส้นกลมเกลี้ยงขนาดต่างๆ ยาวเส้นละ 10 เมตร(3พ.ย.59)
สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการฝายฝั่งซ้าย ม.ป่าสัก(3พ.ย.59)


     [หนังสือเวียน...]
เชิญประชุมปรึกษาหารือการจัดทำแผนแม่บทโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงฯ(ผคป.)(23มี.ค.60)
ขอข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 (พด.คป.)(23มี.ค.60)
โครงการอบรมหลักสูตร"กฏหมายปกครองที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการรุ่นที่ 1" (ผคป.ทราบ)(23มี.ค.60)
ขอเชิญร่วมพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนตามโครงการบรรพชาอุปสมบทและบวชศิลจาริณีภาคฤดูร้อน(หัวหน้าฝ่าย/งาน(22มี.ค.60)
ประชุมเตรียมการเกี่ยวกับการดำเนินโครงการภายใต้แนวทางการสร้างความเข้มแข็งฯ (วศ.คป.)(22มี.ค.60)

 

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเฮี้ยจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

Untitled Document วันที่เริ่มนับ วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2554


โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ สำนักชลประทานที่10 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
124 หมู่ 3 ต.ป่าเลา อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 โทร 0-5691-1156 โทรสาร 0-5691-1157 email:rid.phetchabun@gmail.com
จัดทำโดยฝ่ายจัดสรรน้ำ  ประสานงานโดย นายสมหวัง สีดา