RID PHETBUREE WELCOME

รายงานสถานการณ์น้ำรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

2 มีนาคม 2560
นายสันต์ จรเจริญ ผคป.เพชรบุรี
ร่วมให้การต้อนรับ การศึกษาดูงาน
กรมสารบรรณทหารอากาศ
รายละเอียด...
22 กุมภาพันธ์ 2560
นายสันต์ จรเจริญ ผคป.เพชรบุรี
ร่วมออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่
ณ วัดจะโปรง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
รายละเอียด...
19 กุมภาพันธ์ 2560
นายสันต์ จรเจริญ ผคป.เพชรบุรี
ร่วมงานพระนครคีรี
และมีการออกสลากกาดชาดฯ
รายละเอียด...
13-15 กุมภาพันธ์ 2560
นายสันต์ จรเจริญ ผคป.เพชรบุรี
ประชุมคณะทำงานตามแผนบูรณาการ
เสริมสร้างความเข็มแข็งและยั่งยืนฯ
รายละเอียด....
10 กุมภาพันธ์ 2560
นายสันต์ จรเจริญ ผคป.เพชรบุรี
ร่วมพิธีเปิดงานพระนครคีรีเมืองเพชร
ครั้งที่ 31
รายละเอียด...