โครงการชลประทานเพชรบุรี

ความสำเร็จของการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย
จังหวัดเพชรุบรี

6 สิงหาคม 2561
รองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ
จังหวัดเพชรบุรี

 

 

เตรียมการป้องกันน้ำท่วม เครือข่ายประชาชน กับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


เพชรบุรีเตรียมแผนรับน้ำจากเขื่องแก่งกระจาน


นายสันต์ จรเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี
ยืนยันการระบายน้ำจากเขื่องแก่งกระจานไม่ท่วมตัวเมืองเพชรบุรี อ่านข่าวทั้งหมด

LINK ออกอากาศ

ข่าวรับสมัครงานตามโครงการ ไทยนิย ยั่งยืนVTR งานก่อสร้าง กม.4

VTR โครงการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่าง

 

รายงานสถานการณ์น้ำรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

5