งานก่อสร้างปีงบประมาณ 2560

1.ชื่อโครงการ : โครงการป้องกันบรรเทาและอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี (งานระบบผันน้ำคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่ง-ขวา3 จังหวัดเพชรบุรี) ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

งานดำเนินการเอง : เริ่มดำเนินการพฤษภาคม 2560 คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จเดือน พฤษภาคม 2561

ผู้ควบคุมงาน : 1. นายนัฐพบ ลิ้มสุวรรณ วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ 2.นายพีระพัฒน์ มณีโชติ วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ

ผลการดำเนินการ

   


2.ชื่อโครงการ : ระบบท่อผันน้ำเพื่อการผลิตน้ำประปา (ก่อสร้างสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ) อ.ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

งานดำเนินการเอง : เริ่มดำเนินการพฤษภาคม 2560 คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จเดือน พฤษภาคม 2561 ระยะเวลา 1 ปี

ผู้ควบคุมงาน : นายวุฒินัยน์ ปรีดากิตติพัฒน์ วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ

ผลการดำเนินการ

   

 

 

รายละเอียดการบรรยาย

กลับสู่หน้าหลัก