โครงการชลประทานที่ถ่ายโอนให้ อปท .....จังหวัดเพชรบุรี  

สระเก็บน้ำบ้านหนองมะกอก
อ่างเก็บน้ำบ้านพุไทร
อ่างเก็บน้ำบ้านพุตูม
อ่างเก็บน้ำตะเคียนงาม
อ่างเก็บน้ำห้วยมะเร็ว
อ่างเก็บน้ำบ้านหนองไก่เถื่อน(2)
อ่างเก็บน้ำบ้านหนองสะแก
อ่างเก็บน้ำห้วยกวางจริง
อ่างเก็บน้ำพุตะเคียน
อ่างเก็บน้ำบ้านหนองชุมแสง
อ่างเก็บน้ำบ้านหนองดำ
อ่างเก็บน้ำห้วยหินขาว
อ่างเก็บน้ำหุบฟันกง
อ่างเก็บน้ำห้วยหินเพลิง
อ่างเก็บน้ำพุกร่าง
อ่างเก็บน้ำเขาลูกช้าง
อ่างเก็บน้ำถ้ำดิน(2)
อ่างเก็บน้ำหุบป่ากล้วย
อ่างเก็บน้ำหนองปืนแตก
อ่างเก็บน้ำหุบใหญ
อ่างเก็บน้ำห้วยพุหก
อ่างเก็บน้ำบ้านซ่อง
อ่างเก็บน้ำบ้านหนองขาม
อ่างเก็บน้ำห้วยสำโหรง
ฝายทดน้ำบ้านซ่อง
อ่างเก็บน้ำอู่ตะเภา
อ่างเก็บน้ำห้วยไผ่
อ่างเก็บน้ำบ้านกลัดหลวง
ฝายทดน้ำพุดตะเคียน
อ่างเก็บน้ำห้วยระหาร
อ่างเก็บน้ำห้วยกระสัง
อ่างเก็บน้ำห้วยโป่งดำ
อ่างเก็บน้ำห้วยระหงษ
ฝายทดน้ำบ้านยางชุม
อ่างเก็บน้ำห้วยกวางโจน
อ่างเก็บน้ำพุกระท้อน
อ่างเก็บน้ำบ้านหนองกลางดง
อ่างเก็บน้ำหุบผาง
อ่างเก็บน้ำห้วยตะแบก
อ่างเก็บน้ำบ้านวังนางนวล
อ่างเก็บน้ำห้วยเซาะยาง
อ่างเก็บน้ำบ้านด่านโง
อ่างเก็บน้ำบ้านยางคำ
อ่างเก็บน้ำบ้านไทรงาม
อ่างเก็บน้ำบ้านหนองไม้แก่น
อ่างเก็บน้ำบ้านหนองเสือ
ฝายทดน้ำห้วยแห้ง
อ่างเก็บน้ำห้วยกระสังข์
อ่างเก็บน้ำบ้านแม่คะเมย
อ่างเก็บน้ำบ้านพุม่วง
อ่างเก็บน้ำห้วยพุเข็ม
อ่างเก็บน้ำห้วยตาพั้ง
ฝายทดน้ำวังพุไทร
อ่างเก็บน้ำบ้านสะแกงาม
อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหยด
อ่างเก็บน้ำห้วยวังหิน
อ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งเคล็ด
อ่างเก็บน้ำห้วยปากช่อง
อ่างเก็บน้ำบ้านรางโพธิ์
อ่างเก็บน้ำเขาช่องหีบ
 
ดาวห์โหลดไฟล์ PDF