การดำเนินการโครงการเครือข่ายอ่างเก็บน้ำ(อ่างพวง)

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

NETWORK OF RESERVOIR OPERATIONUNDER ROYAL INITIATIVE

 

เครือข่ายอ่างเก็บน้ำ (อ่างพวง) จังหวัดเพชรบุรี

Network Of Reservoir