รูปภาพ
ชื่อข่าว
วันที่
10 กุมภาพันธ์ 2560
นายสันต์ จรเจริญ ผคป.เพชรบุรี
ร่วมพิธีเปิดงานพระนครคีรีเมืองเพชร
ครั้งที่31
รายละเอียด...
10/02/2560
10 กุมภาพันธ์ 2560
นายสันต์ จรเจริญ ผคป.เพชรบุรี
ร่ววมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง อ.เมือง จ.เพชรบุรี
รายละเอียด...

10/02/2560
9 กุมภาพันธ์ 2560
นายสันต์ จรเจริญ ผคป.เพชรบุรี
เป็นวิทยากรพิเศษบรรยาย
เรื่อง ตามรอยพระบาทการดำเนิน
โครงการตามพระราชดำริฯ
รายละเอียด...
09/01/2560
1กุมภาพันธ์ 2560
นายสันต์ จรเจริญ ผคป.เพชรบุรี
ร่วมบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมฯ
รายละเอียด...
01/02/2560
28 มกราคม 2560
นายสันต์ จรเจริญ ผคป.เพชรบุรี
ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และเปิดงาน ตลาด อตก
รายละเอียด...
28/01/2560
26 มกราคม 2560
นายสันต์ จรเจริญ ผคป.เพชรบุรี
ร่วมประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงานระดับจังหวัดเพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกระเหรี่ยง
รายละเอียด...

26/01/2560
20 มกราคม 2560
นายสันต์ จรเจริญ ผคป.เพชรบุรี ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร(100 วัน) แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช
ณ วัดหนองจอก
รายละเอียด...
20/01/2560
18 มกราคม 2560
นายสันต์ จรเจริญ ผคป.เพชรบุรี
ดูงานเตรียมการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย
เมืองเพชรบุรี
รายละเอียด...
18/01/2560
18 มกราคม 2560
นายสันต์ จรเจริญ ผคป.เพชรบุรี
ร่วมโครงการกาแฟจังหวัดเพชรบุรี ยามเช้า
รายละเอียด...
18/01/2560
17 มกราคม 2560
นายสันต์ จรเจริญ ผคป.เพชรบุรี
ร่วมประชุุม
ณ โครงการการชลประทานเพชรุบรี
รายละเอียด...
17/01/2560
วันพฤหัสบดี ที่ 12 มกราคม 2560
นายสันต์ จรเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี
ร่วมออกหน่วยบริการโครง "เพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2560
ณ วัดหนองมะกอก หมู่ที่ 2 ตำบลวังจันทร์ อำเมืองแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
รายละเอียด...
12/01/2560
11 มกราคม 2560
เวลา 17.30 น.
โครงการชลประทานเพชรบุรี จัดกิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์ เนื่องในโอกาสวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ณ โครงการชลประทานเพชรบุรี
รายละเอียด...
11/01/2560
11 มกราคม 2560
โครงการชลประทานเพชรบุรี จัดกิจกรรมแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช
ณ โครงการชลประทานเพชรบุรี
รายละเอียด...
11/01/2560
5 มกราคม 2559
เวลา 10.00 น.
นายสันต์ จรเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี ร่วมประชุมรับฟังการตวจติดตามงานของ รธบ.
รายละเอียด...
5/01/2560
วันพุธ ที่ 28 ธันวาคม 2559 เวลา 15.00 น.-16.30 น.
โครงการชลประทานเพชรบุรีจัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี ลดความเครียด และเพิ่มพลังในการทำงาน
ณ โครงการชลประทานเพชรบุรี
28/12/2559
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานและพัฒนาการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อให้เกิดความรักและความสามัคคีภายในหน่วยงาน เสริมสร้างความสุขจากการทำงานเราสร้างได้
ระหว่าง 15-17 ธันวาคม 2559
15-17
/12/2559
13 ธันวาคม 2559
นายสันต์ จรเจริญ ผคป.เพชรบุรี
ร่วมกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำฯ
รายละเอียด...
13/12/2559
6 ธันวาคม 2559
นายสันต์ จรเจริญ ผคป.เพชรบุรี
ประชุมเร่งด่วนเพื่อหาข้อสรุปแนวทางการช่วยเหลือพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีฯ
รายละเอียด...
6/12/2559
5 ธันวาคม 2559
นายสันต์ จรเจริญ ผคป.เพชรบุรี
ร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็น
พระราชกุศล เนื่องในวันคล้าย
วันพระราชสมภพฯ
รายละเอียด...
5/12/2559
4 ธันวาคม 2559
นายสันต์ จรเจริญ ผคป.เพชรบุรี
ร่วมทำบุญ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาแหลมผักเบี้ยฯ
รายละเอียด...
4/12/2559
3 ธันวาคม 2559
นายสันต์ จรเจริญ ผคป.เพชรบุรี
ร่วมประชุมเพื่อหารือฯ
รายละเอียด...
3/12/2559

2 ธันวาคม 2559
นายสันต์ จรเจริญ ผคป.เพชรบุรี
นิทรรศการตามรอยพระบาท

รายะเอียด...

2/12/2559

22พฤศจิกายน 2559
นายสันต์ จรเจริญ ผคป.เพชรบุรี
ร่วมประชุมเพื่อรับรับนโยบาย
ของกระทรวงเกษตร
รายละเอียด...

22/11/2559
22 พฤศจิกายน 2559
นายสันต์ จรเจิญ ผคป.เพชรบุรี
ร่วมงาน "รวมพลังแห่งความภักดี" ฯ
รายละเอียด...
22/11/2559
21 พฤศจิกายน 2559
นายสันต์ จรเจริญ ผคป.เพชรบุรี
ร่วมประชุมติดตามเร่งรัด การจัดซื้อ-จัดจ้างฯ
รายละเอียด...
21/11/2559
7 พฤศจิกายน 2559
นายสันต์ จรเจริญ ผคป.เพชรฯ
รับเสนาธิการทหารเรือ และเจ้ากรมอู่ทหารเรือฯ
รายละเอียด...
7/11/2559
6 พฤศจิกายน 2559
นายสันต์ จรเจริญ ผคป.เพชรบุรี
ร่วมต้อนรับปลัดกระทรวงมหาดไทยและ
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกร
ายละเอียด...
6/11/2559
5 พฤศจิกายน 2559
นายสันต์ จรเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี
เข้าตรวจพื้นที่น้ำท่วม อำเภอบ้านแหลม
โดยกองทัพเรือนำเรือผลักดันน้ำมาเร่งระบายน้ำ ฯ
รายละเอียด...
5/11/2559
4 พฤศจิกายน 2559
นายสันต์ จรเจริญ ผคป.เพชรบุรี
ออกตรวจพื้นที่น้ำท่วมบ้านเรือนประชาชน
รายละเอียด...
4/11/2559
3 พฤศจิกายน 2559
นายสันต์ จรเจริญ ผคป.เพชรบุรี
ร่วมตรวจพื้นที่น้ำท่วม บริเวณ อำเภอเมือง
จังหวัดเพชรบุรีฯ
รายละเอียด...
3/11/2559

2 พฤศจิกายน 2559
นายสันต์ จรเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี
ร่วมตรวจเยี่ยม โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
รายละเอียด...

2/11/2559

1พฤศจิกายน 2559
นายสันต์ จรเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี
ลงพื้นที่ออกตรวจ สถานการณ์น้ำท่วมใน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
รายละเอียด...

1/11/2559

31 ตุลาคม 2559
นายสันต์ จรเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี
ร่วมลงพิ้นที่วางแผนรับมือปริมาณน้ำที่กำลังเพิ่มขึ้นในแม่น้ำเพชรบุรี
รายละเอียด...

1/10/2559

27 ตุลาคม 2559
นายสันต์ จรเจริญ ผู้อำนวยโครงการชลประทานเพชรบุรี
ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวช่อง 3ฯ
รายละเอียด...

27/10/2559

25 ตุลาคม 2559
นายสันต์ จรเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี
ร่วมโครงการสภากาแฟจังหวัดเพชรบุรีฯ
รายละเอียด...

25/10/2559
23 ตุลามคม 2559
นายสันต์ จรเจริญ ผู้อำนวยโครงการชลประทานเพชรบุรี
ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุเสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัวฯ
รายละเอียด...

23/10/2559

22 ตุลาคม 2559
นายสันต์ จรเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี
ร่วมแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณน้อมถวาย
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
รายละเอียด...

22/10/2559
20 ตุลาคม 2559
น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความอาลัย
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ณ อ่างเก็บน้ำทุ่งขาม
รายละเอียด...
20/10/2559
20 ตุลาคม 2559
นายสันต์ จรเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี
เป็นประธานในพิธีถวายอาลัย
ณ อ่างเก็บน้ำห้วยสงสัย
รายละเอียด...


20/10/2559

20 ตุลาคม 2559
นายสันต์ จรเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี
ร่วมบันทึกเทปพิธีแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายอาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
รายละเอียด...

20/10/2559
18 ตุลาคม 2559
นายสันต์ จรเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี

ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวช่อง 7 เรื่อง ความเป็นมาของอ่างพวงฯ
รายละเอียด...
18/10/2559
18 ตุลาคม 2559
นายสันต์ จรเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี
ร่ีวมพิธีทำบุญและถวายอาลัย
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลฯ
รายละเอียด...
18/10/2559
17 ตุลาคม 2559
นายสันต์ จรเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี
ร่วมต้อนรับและออกตรวจเยี่่ยม โครงการฯ
รายละเอียด...
17/10/2559
16 ตุลาคม 2559
นายสันต์ จรเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
ณ วัดคงคารามวรวิหาร อ.เมือง จ.เพชรบุรี
16/10/2559
10 ตุลาคม 2559
นายสันต์ จรเจริญ ผคป.เพชรบุรี
ร่วมประชุมติดตามการขับเคลื่อน
โครงการพัฒนาชนบทฯ
10/10/2559
7 ตุลาคม 2559
นายสันต์ จรเจริญ ผคป.เพชรบุรี
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารจัดการน้ำในภาพรวม
ของจังหวัดเพชรบุรี
7/10/2559
4 ตุลาคม 2559
นายสันต์ จรเจริญ ผคป.เพชรบุรี
ประชุมเพื่อติดตามความก้าว
4/10/2559
22 กันยายน 2559
นายสันต์ จรเจริญ ผคป.เพชรบุรี
ประชุมวางแผนการบริหารจัดการน้ำ
ในช่วงฤดูแล้งปี 2559/256
22/9/2559
21 กันยายน 2559
นายสันต์ จรเจริญ ผคป.เพชรบุรี
ร่วมโครงการสภากาแฟจังหวัดเพชรบุรี
ยามเช้าฯ
รายละเอียยด...
21/9/2559
16 กันยายน 2559
นายสันต์ จรเจริญ ผคป.เพชรบุรี
ให้สัมภาษณ์ออกรายการ
เรื่องจริงยิ่งต้องเล่า
รายละเอียด....
16/9/2559
15 กันยายน 2559
นายสันต์ จรเจริญ ผคป.เพชรบุรี
จัดงานเลี้ยงเกษียณอายุราช
รายละเอียด...
15/9/2559
12 กันยายน 2559
นายสันต์ จรเจริญ ผคป.เพชรบุรี
ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อน
โครงการอ่างพวงฯ
รายละเอียด....
12/9/2559
12 กันยายน 2559
นายสันต์ จรเจริญ ผคป.เพชรบุรี
ร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำเพชรบุรีฯ
รายละเอียด...
12/9/2559
8 ก.ย.2559
นายสันต์ จรเจริญ ผคป.เพชรบุรี
งานเลี้ยงเกษียณเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
เกษตรจังหวัดฯ
รายละเอียด...
8/9/2559
8 กันยายน 2559
นายสันต์ จรเจริญ ผคป.เพชรบุรี
ร่วมประชุมคณะกรรมระดับจังหวัด
เพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยงฯ
รายละเอียด...
8/9/2559
8 ก.ย.2559
นายสันต์ จรเจริญ ผคป.เพชรบุรี
ร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรน้ำแห่งสาธารณประชาชนจีนฯ
รายละเอียด...
8/9/2559
29 ส.ค. 2559
นายสันต์ จรเจริญ ผคป.เพชรบุรี
ประชุมการขับเคลื่อนโครงการอ่างพวงฯ
รายละเอียด...
29/8/2559
22 ส.ค.59
นายสันต์ จรเจริญ ผคป.เพชรบุรี
ร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติ
"ฉลองราชย์ 70 ปี ฯ
รายละเอียด...
22/7/2559
18 ส.ค. 2559
นายสันต์ จรเจริญ ผคป.เพชรบุรี
ร่วมออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่
ณ วัดอุทัยโพธาราม
รายละเอียด...
18/7/2559
17ส.ค.2559
นายสันต์ จรเจริญ ผคป.เพชรบุรี
ออกดูพื้นที่การก่อสร้างอ่างบางกลอยฯ
รายละเอียด...
17/7/2559
17 ส.ค 2559
นายสันต์ จรเจริญ ผคป.เพชรบุรี
ร่วมพิธีปลูกหญ้าแฝกฯ
รายละเอียด...
17/7/2559
12 ส.ค.2559
นายสันต์ จรเจริญ ผคป.เพชรบุรี
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีจุดเทียนชัย
เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบฯ
รายละเอียด...
12/7/2559
11ส.ค.59
นายสันต์ จรเจริญ ผคป.เพชรบุรี
ร่วมประชุมติดตามผลงาน
ตามแผนการตรวจราชการของหัวหน้าผู้ตรวจ
รายละเอียด...
11/7/2559
11ส.ค.59
นายสันต์ จรเจริญ ผคป.เพชรบุรี
ประชุมหน่วยงานหลักเรื่องน้ำเพื่อเตรียม
เตรียมประชุมการบริหารจัดก
าร
11/7/2559
28 ก.ค.59นายสันต์ จรเจริญ ผคป.เพชรบุรี
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและ
ถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช


28/7/2559
27กค59
นายสันต์ จรเจริญ ผคป.เพชรบุรี
ประชุม โครงการ ธ ประสงค์ใด
27/7/2559
22 ก.ค.2559
นายสันต์ จรเจริญ ผคป.เพชรบุรี
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและ
ถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
22/7/2559
22 ก.ค. 2559 นายสันต์ จรเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี
ร่วมประชุมหน่วยงานราชการ กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานและเจ้าหน้าที่ชลประทาน
เพื่อสรุปผลการบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้ง ปี พ.ศ. 2558/2559 และชี้แจ้งแผนการบริหารจัดการน้ำในฤดูฝน ปี 2559

22/7/2559
15 ก.ค.59
ร่วมเปิดงานโคเนื้อเพชรบุรีจัดโดยปศุสัตว์จังหวัดส่งเสริมการผลิตโคเนื้อให้เป็นแหล่งเลี้ยง และแปรรูปโคที่มีคุณภาพของภูมิภาค
โดยมีรองผู้ว่าธวัชชัย รักขนาม เป็นประธานในพิธี ณ ด่านกักกั้นสัตว์ชะอำ จ.เพชรบุรี

15/7/2559
28มิย59 รับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ ศูนย์การเรียนตชด.อินทรีอาสา บ้านปาเกอะญอ ต.ป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี โดยกรมชลประทานได้รับสนองพระราชดำริให้จัดหาแหล่งน้ำให้กับศูนย์การเรียนฯและชาวบ้านปาเกอะญอ ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร 28/6/2559
23มิย59 พิจารณาความเป็นไปได้ในการจัดหาแหล่งน้ำช่วยเหลือ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา บ้านปาเกอะญอ ต.ป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญอุกฤษฏ์ และหน.กลุ่มพิจารณาโครงการวรวิทย์ นายกอบต.ป่าเด็ง จนท.อุทยาน และทีมทหารทัพพระยาเสือ เดินเท้าขึ้นต้นน้ำระยะทางไป-กลับ 7.2กม เล่นเอาหมดเรี่ยวแรงไปตามๆกัน 23/6/2559

16 มิ.ย. 2559

ประชุมขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญของกระทรวงฯโดยท่านหน.ผู้ตรวจ อนันต์ ลิลา ณ.ฮาโมนี่รีสอร์ท แก่งกระจาน เพชรบุรี

16/6/2559

9 มิ.ย.59

โครงการชลประทานเพชรบุรี นำข้าราชการ ลูกจ้าง ยกกันไปทั้งโครงการ ร่วมกันขุดลอกคลองตามแนวประชารัฐ ร่วมกับกลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำทุ่งขาม อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เพื่อเทิดพระเกียรติพ่อหลวงของชาวไทยทุกคนในโอกาสครองราชย์ยาวนานถึง70ปี ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

9/6/2559
9 มิถุนายน 2559
กิจกรรมสภากาแฟยามเช้า
ณ โครงการชลประทานเพชรบุรี
9/6/2559
8 มิถุนายน
นายสันต์จรเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรุบรี
ร่วมต้อนรับองคมนตรีฯ
รายละเอียด.....
8/6/2559
1 มิ.ย.2559
นายสันต์ จรเจริญ ผคป.เพชรบุรี
ประชุม เรื่อง ประกันสังคมฯ
รายละเอียด...
1/6/2559
26 พ.ค.2559
นายสันต์ จรเจริญ ผคป.เพชรบุรี
ประชุมประจำเดือน
รายละเอียด...
26/5/2559
26 พ.ค. 2559
ประชุมปรับแก้พื้นทีี่ชลประทานของจังหวัดเพชรบุรีให้เป็นตัวเลขเดียวกัน
ทุกหน่วยงานร่วมกับเกษตรจังหวัด ฯ
รายละเอียด...
26/5/2559
25 พ.ค.59
นายสันต์ จรเจริญ ผคป.เพชรบุรี
โครงการชลประทานเพชรบุรีถ่ายโอนอ่างเก็บน้ำหนองมะกรูด ฯ
รายละเอียด...
25/5/2559
12 พ.ค. 2559
นายสันต์ จรเจริญ ผคป.เพชรบุรี
ร่วมประชุมชี้แจงระบบการจัดหาน้ำให้พื้นที่
โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพงฯ
รายละเอียด...
12/5/2559
10 พ.ค. 2559
นายสันต์ จรเจริญ ผคป.เพชรบุรี
ออกรายการสด เรื่องการบริหารจัดการน้ำฯ
รายละเอียด...
10/5/2559
4 พฤษภาคม 2559
นายสันต์ จรเจริญ ผคป.เพชรบุรี
ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ
รายละเอียด...
4/5/2559
3 พฤษภาคม 2559
นายสันต์ จรเจริญ ผคป.เพชรบุรี
ร่วมออกรายการสดทาง สวท.เพชรบุรี
เรื่องสถานการณ์น้ำฯ
รายละเอียด...
3/5/2559
26 เมษายน 2559
นายสันต์ จรเจริญ ผคป.เพชรบุรี
จัดงานทำบุญเลี้ยงพระ,งานเลี้ยงสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์ ปี 2559ฯ
รายละเอียด...
26/4/2559
21 เมษายน 2559
นายสันต์ จรเจริญ ผคป.เพชรบุรี
ร่วมกิจกรรมออกหน่วยบริการโครงการ "เพชรบุรีเข้มแข็งฯ
รายละเอียด...
21/4/2559
19 เมษายน 2559
นายสันต์ จรเจริญ ผคป.เพชรบุรี
ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง
รายละเอียด...
19/4/59
6 เม.ย.2559
นายสันต์ จรเจริญ ผคป.เพชรบุรี
ร่วมพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ฯ
รายละเอียด...

6/4/2559

 

1 เม.ย.59
กิจกรรม "3 เก็บ 5 ส."เนื่องในวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2559
รายละเอียด...

1/4/2559

31 มีนาคม 2559


นายสันต์ จรเจริญ ผคป.เพชรบุรี
ประชุมคณะกรรมการประสานงานขับเคลื่อนและขยายผล
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
รายละเอียด...

31/3/2559
31 มีนาคม 2559
นายสันต์ จรเจริญ ผคป.เพชรบุรี
ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน"วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว"
รายละเอียด...
31/3/2559

 

30 มีนาคม 2559
นายสันต์ จรเจริญ ผคป.เพชรบุรี
ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
รายละเอียด...

30/3/2559
25 มีนาคม 2559
นายสันต์ จรเจริญ ผคป.เพชรบุรี
ร่วมกับกปร. ประชุมการจัดหาแหล่งน้ำ
ช่วยเหลือช้างป่าฯ
รายละเอียด...
25/3/2559
22 มีนาคม 2559
นายสันต์ จรเจริญ ผคป.เพชรบุรี
ร่วมตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้า
ของงานก่อสร้างในเขต จ.เพชรบุรีฯ
รายละเอียด...
22/3/2559
18 มีนาคม 2559
นายสันต์ จรเจริญ ผคป.เพชรบุรี
ร่วมงานวันท้องถิ่นไทย ปี 2559
รายละเอียด...
18/3/2559
17 มีนาคม 2559
นายสันต์ จรเจริญ ผคป.เพชรบุรี
ร่วมติดตามงานในพื่นที่จังหวัดเพชรบุรีฯ
รายละเอียด...
17/3/2559
16 มีนาคม 2559
นายสันต์ จรเจริญ ผคป.เพชรบุรี
ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมมวลชน
คนไทยรักษ์แผ่นดินฯ
รายละเอียด...
16/3/2559
16 มีนาคม 2559
นายสันต์ จรเจริญ ผคป.เพชรบุรี
ร่วมโครงการสภากาแฟ
จังหวัดเพชรบุรียามเช้า
รายละเอียด...
16/3/2559
15 มีนาคม 2559
นายสันต์ จรเจริญ ผคป.เพชรบุรี
ร่วมออกหน่วยคลีนิกเกษตรและจังหวัดเคลื่อนที่ฯ
รายละเอียด...
15/3/2559
14 มีนาคม 2559
การจัดงานเลี้ยงส่ง ชก.คป.เพชรบุรี
และต้อนรับ สบ2.คป.เพชรบุรีฯ
รายละเอียด...
14/3/2559
14 มีนาคม 2559
นายสันต์ จรเจริญ ผคป.เพชรบุรี
ร่วมพิธีการมอบเงินอุดหนุน
โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพฯ
รายละเอียด...
14/3/2559
14 มีนาคม 2559
นายสันต์ จรเจริญ ผคป.เพชรบุรี
ร่วมจัดนิทรรศการ งานวันถ่ายทอดความรูู้ฯ
รายละเอียด...
14/3/2559
12 มีนาคม 2559
นายสันต์ จรเจริญ ผคป.เพชรบุรี
ร่วมพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปปางนาคปรกฯ
รายละเอียด...
12/3/2559
3 มีนาคม 2559
นายสันต์ จรเจริญ ผคป.เพชรบุรี
ร่วมประชุมการติดตามสถานการณ์น้ำฯ
รายละเอียด...
3/3/2559
2 มีนาคม 2559
นายสันต์ จรเจริญ ผคป.เพชรบุรี
ร่วมประชุมกับหน่วยฝนหลวงฯ
รายละเอียด...
2/3/2559
26 กุมภาพันธ์ 2559
นายสันต์ จรเจริญ ผคป.เพชรบุรี
ร่วมประชุมการตรวจราชการฯ
รายละเอียด...
26/2/2559
15 กุมภาพันธ์ 2559
นายสันต์ จรเจริญ ผคป.เพชรบุรี
ร่วมโครงการ "เพชรบุรีเข้มแข็ง รักเทิดทูน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์"
รายละเอียด...
15/2/2559
12 กุมภาพันธ์ 2559
นายสันต์ จรเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี
ร่วมพิธีเปิดงานประจำปี พระนครคีรี
12/2/2559
12 กุมภาพันธ์ 2559
นายสันต์ จรเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี
ร่วมบวงสรวงศาลาหลักเมือง
12/2/2559
10 กุมภาพันธ์ 2559
นายสันต์ จรเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี
ประชุมหารือในการตรวจติดตามงานตำบลละ 5 ล้านบาทของ อำเภอแก่งกระจาน
10/2/2559
10กุมภาพันธ์ 2559
นายสันต์ จรเจริญ ผคป.เพชรบุรี
ประชุมการบริหารจัดการน้ำของอ่าง
ห้วยไทรงาม
10/2/2559
9 กุมภาพันธ์ 2559
นายสันต์ จรเจริญ ผคป.เพชรบุรี
ร่วมตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาชนบท
เชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ
บ้านโปร่งลึก-บางกลอย
9/2/2559
5 กุมภาพันธ์ 2559
ประชุมโครงการชลประทานเพชรบุรี
ครัังที่ 1 ปี 2559
5/2/2559
4 กุมภาพันธ์ 2559
นายสันต์ จรเจริญ ผคป.เพชรบุรี
ให้สัมภาษณ์สถานีวิทยุสวท เพชรบุรี

4/2/2559
3 กุมภาพันธ์ 2559
การติดตามการดำเนินโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นลำห้วยพุสวรรค์ฯ
3/2/2559

14 มกราคม 2559

นายสันต์ จรเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี
ตรวจเยี่ยมโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพงฯ

14/1/2559
5 มกราคม 2559
โครงการชลประทานเพชรบุรี
จัดงานเลี้ยงสังสรรค์เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
5/1/2559
23 ธันวาคม 2558
นายสันต์ จรเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี
เฝ้ารับเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ณ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาแหลมผักเบี้ยฯ

23/12/2558

18 ธันวาคม 2558

นายสันต์ จรเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี
ร่วมออกหน่วยบริการโครงการ "เพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์"

18/12/2558
16 ธันวาคม 2558
นายสันต์ จรเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล พระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ
16/12/2558

5 ธันวาคม 2558

นายสันต์ จรเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558

5/12/2558
3 ธันวาคม 2558
นายสันต์ จรเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี
ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญานเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
3/12/2558
19 พฤศจิกายน 2558
นายสันต์ จรเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี
ประชุมและลงพืินที่พิจารณาสร้างอ่างเก็บน้ำเพื่อการเกษตรฯ
ณ ที่ว่าการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าเด็ง
19/11/2558

19 พฤศจิกายน 2558
นายสันต์ จรเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี
จัดงานสภากาแฟโครงการเพชรบุรียามเช้าและต้อนรับ สบ1.คป. เพชรบุรี

19/11/2558
14 พฤศจิกายน 2558
นายสันต์ จรเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี
ร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวงฯ
ณ ห้องพริบพรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
14/11/2558
11 พฤศจิกายน 2558
นายสันต์ จรเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี
ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้า โครงการพระราชประสงค์ดอนขุนห้วยฯ
11/11/2558
4 พฤศจิกายน 2558
นายสันต์ จรเจริญ ผคป.เพชรบุรี
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ การพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ฯ
4/11/2558
30 ตุลาคม 2558
การเลือกตั้งกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมชลประทาน หน่วยสรรหา ที่ 65 จังหวัดเพชรบุรี
30/10/2558
27 ตุลาคม 2558
นายสันต์ จรเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี
ร่วมโครงการสภากาแฟจังหวัดเพชรบุรี

ณ โรงแรมรอยัลไดมอนด์ เพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
27/10/2558
23 ตุลาคม 2558
นายสันต์ จรเจริญ ผคป.เพชรบุรี ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 5 เนื่องในวันปิยะหมาราช
เพื่อเป็นการน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน
ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ฯ พระรามราชนิเวศน์ มณฑลทหารบกที่ 15
23/10/58
21 ตุลาคม 2558
นายสันต์ จรเจริญ ผคป.เพชรบุรี
ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี
21/10/58
20 ตุลาคม 2558
นายสันต์ จรเจริญ ผคป.เพชรบุรี ร่วมประชุมหารือการดำเนินงาน และทำความเข้าใจในการกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มต่างๆ
เพื่อการดำเนินงานอย่างสอดคล้องให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานเพชรบุรี ต.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

20/10/2558
19 ตุลาคม 2558
การประชุม การบริหารจัดการน้ำในภาพรวมของจังหวัดเพชรบุรี
นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับ พ.ต.ท. ม.ล.กิติบดี ประวิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
ณ โครงการชลประทานเพชรบุรี

19/10/2558
16 ตุลาตม 2558
นายสันต์ จรเจริญ ผคป.เพชรบุรี
จัดกิจกรรม "สภากาแฟยามเช้า"โครงการชลประทานเพชรบุรี

16/10/2558
1 ตุลาคม 2558
นายสันต์ จรเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี
ร่วมพิธีวางพวงมาลาและบำเพ็ญกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวันรัฐพิธีที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
1/10/2558

23 กันยายน 2558
โครงการชลประทานเพชรบุรี จัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2558

23/9/2558
21 กันยายน 2558
นายสันต์ จรเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี
ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างศาลากลางน้ำ เพื่อประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ณ อ่างเก็บน้ำเขาเต่า ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
21/9/2558
21 สิงหาคม 2558
นายสันต์ จรเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี
ร่วมออกหน่วย โครงการคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชนุเคราะห์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปี 2558
21/8/2558
20 สิงหาคม 2558
นายสันต์ จรเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี
ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
20/8/2558
19 สิงหาคม 2558
นายสันต์ จรเจริญ ผู้อำนายการโครงการชลประทานเพชรบุรี
ร่วมออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ฯ
ณ ตำบลบ้านหาด อ.บ้านลาด จ. เพชรบุรี
19/8/2558
18 สิงหาคม 2558
นายสันต์ จรเจริญ จัดสภากาแฟยามเช้า ครั้งที่ 3 ณ โครงการชลประทานเพชรบุรี

18/8/2558
12 สิงหาคม 2558
นายสันต์ จรเจรญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี
ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา
12/8/2558

11 สิงหาคม 2558

นายสันต์ จรเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี
ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ

11/8/2558

10 สิงหาคม 2558
นายสันต์ จรเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเเพชรบุรี
เข้าร่วมต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 มาตรวจเยี่ยมโครงการชลประทานเพชรบุรี

10/8/2558
7 สิงหาคม 2558
นายสันต์ จรเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี
ร่วมงานวันอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี ประจำปี 2558
7/8/2558
6 สิงหาคม 2558
นายสันต์ จรเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี
นำคณะผู้เชี่ยวชาญจากกรมฯ ตรวจเยี่ยมติดตามการติดตั้ง
เครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนของอ่างเก็บน้ำแก่งจาน
และเยี่ยมชมการซ่อมแซมอ่างก็บน้ำแม่คะเมยที่พังเสียหายไป เมื่อปลายปี 2557
6/8/2558
5 สิงหาคม 2558
นายสันต์ จรเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี
ร่วมประชุมชาวบ้านหนองโรง ครังที่ 1 โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำบ้านหนองโรง
ซึ่งจะเริ่มดำเนินการประมาณ เดือน สิงหาคม 2558 นี้ ฯ

5/8/2558
28 กรกฎาคม 2558
นายสันต์ จรเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี
ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
28/7/2558
20 กรกฎาคม 2558
นายสันต์ จรเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี
ร่วมต้อนรับที่ปรึกษา กอ.รมน.ฯ
20/7/2558
15 กรกฎาคม 2558
นายสันต์ จรเจริญ ผคป.เพชรบุรี
ร่วมงานโครงการ "สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"
ประจำปีงบประมาณ 2558
15/7/2558
14 กรกฎาคม 2558
นายสันต์ จรเจริญ ผคป.เพชรบุรี
ร่วมประชุมชาวบ้านห้วยหินลาด จังหวัดเพชรบุรี
14/7/2558
14 กรกฎาคม 2558
นายสันต์ จรเจริญ ผคป.เพชรบุรี ร่วมสภากาแฟเพชรบุรี ยามเช้า
ณ โครงการชลประทานเพชรบุรี
14/7/2558
24 มิถุนายน 2558
นายสันต์ จรเจริญ ผคป.เพชรบุรี
ดูพื้นที่ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า

24/6/2558
23 มิถุนายน 2558 นายสันต์ จรเจริญ ผคป.เพชรบุรี ร่วมสภากาแฟโครงการชลประทานเพชรบุรียามเช้า
ณ โครงการชลประทานเพชรบุรี ต.ท่ายาง อ.เมือง จ.เพชรบุรี


23/6/2558
17 มิถุนายน 2558
นายสันต์ จรเจริญ ผคป.เพชรบุรี
ร่วมโครงการสร้างเสริมความจงรักภักดีฯ
17/6/2558
17 มิถุนายน 2558
นายสันต์ จรเจริญ ผคป.เพชรบุรี
ร่วมโครงการสภากาแฟจังหวัดเพชรบุรี ยามเช้า จัดโดย หน่วยงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์
ณ โรงแรมรอยัลไดมอนด์ จังหวัดเพช
รบุรี
17/6/2558
11 มิถุนายน 2558 นายสันต์ จรเจริญ ผคป.เพชรบุรี
ร่วมกิจกรรม วันจัดการความรู้ (KMDAY 2015)
11/6/2558
11 มิถุนายน 2558 นายสันต์ จรเจริญ ผคป.เพชรบุรี จัดพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
ณโครงการชลประทานเพชรบุรี
11/6/2558
1-7 มิถุนายน 2558 นายสันต์ จรเจริญ ผคป.เพชรบุรี ร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2558
1/6/2558
28 พฤษาคม 2558
นายสันต์ จรเจริญ ผคป.เพชรบุรี
ร่วมประชุมการมีส่วนรวมการศึกษาโครงการในการพิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำห้วยใหญ่

28/6/2558
26 พฤษภาคม 2558 คลีนิกเกษตรเคลื่อนที่จังหวัดเพชรบุรี ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
26/5/2558

20 พฤษภาคม 2558
กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
ศึกษาดูงานณโครงการชลประทานเพชรบุรี
20/5/2558
12 พฤษภาคม 2558
นายสันต์ จรเจริญ ผคป.เพชรบุรี
ประเมินฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา
ณ โครงการชลประทานเพชรบุรี
12/5/2558
29 เมษายน 2558
นายสันต์ จรเจริญ ผคป.เพชรบุรี
ร่วมงานสืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต์ ประจำปี 2558
ณ สำนักงานชลประทานที่ 14
29/4/2558
27 เมษายน 2558
งานวันสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย ประจำปี 2558
27/4/2558
22 เมษายน 2558 นายสันต์ จรเจริญ ผคป.เพชรบุรีร่วมโครงการ "สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน
บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยให้ประชาชน"
22/4/2558
19 เมษายน 2558 นายสันต์ จรเจริญ ผคป.เพชรบุรีแ ละคณะ ร่วมทอดผ้าป่าวัดท่าซิก ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
19/4/2558

6 เมษายน 2558 นายสันต์ จรเจริญ ผคป.เพชรบุรี
ร่วมพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาบรมราชวงศ์"

.

6/4/2558
2 เมษายน 2558 นายสันต์ จรเจริญ ผอ.คป.เพชรบุรี
ร่วมพิธี จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
ในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

2/4/2558
2 เมษายน 2558 พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ
2/4/2558
2 เมษายน 2558
นายสันต์ จรเจริญ ผคป.เพชรบุรี
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
2/4/2558

19 มีนาคม 2558
นายสันต์ จรเจริญ ผอ.คป.เพชรบุรี
จัดงานทำบุญโครงการชลประทานเพชรบุรี

19/3/2558

16 มีนาคม 2558
นายสันต์ จรเจริญ ผอ.คป.เพชรบุรี
ร่วมรับเด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ณ ค่ายพระรามหก อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

16/3/2558
11 มีนาคม 2558
นายสันต์ จรเจริญ ผคป.เพชรบุรี
เข้าตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาพื้นที่ประยุกต์โป่งลึก-บางกลอยตามพระราชดำริฯ


11/3/2558
12 กุมภาพันธ์ 2558
นายสันต์ จรเจริญ ผอ.คป.เพชรบุรี สัมนา
การจัดตั้ง JMC เีครือข่ายอ่า
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไทรงาม
12/2/58
11 กุมภาพันธ์ 2558
นายสันต์ จรเจริญ ผอ.คป.เพชรบุรี ร่วม
จัดตั้งคณะกรรมการจัดการชลประทาน
ณ.ศูนย์ห้วยทราย
11/2/58
10 กุมภาพันธ์ 2558
นายสันต์ จรเจริญ ผอ.คป.เพชรบุรี ร่วม
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ปลูกต้นไม้
เนื่องใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
10/2/58
วันที่ 5 มกราคม 2558
นายสันต์ จรเจริญ ผอ.คป.เพชรบุรี
ได้จัดกิจกรรม เนื่องในวันขึ้นปี
5/1/58
นายสันต์ จรเจริญ ผอ.คป.เพชรบุรี
เป็นประธานการประชุม หัวหน้าฝ่าย
/เจ้าหน้าที่ โครงการชลประทานเพชรบุรี
 

เมื่อวันศุกร์ที่19 กรกฎาคม 2556 โครงการชลประทานเพชรบุรี
ได้ต้อนรับ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายมณเฑียร ทองนิตย์์
พร้อมคณะประชุมตรวจเยี่ยมและรับฟังผลการดำเนินงาน
โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองจิก ต.สามพระยา อ.ชะำอำ จ.เพชรบุรี และโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยสงสัย ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

19/07/56

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2556 โครงการชลประทานเพชรบุรี
ได้เข้าร่วมชมนิทรรศกาลวันสถาปนากรมชลประทาน
ครบรอบปีที่ 111 กรมชลประทานสามเสน

 

14/06/56

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2556 โครงการชลประทานเพชรบุรี ได้จัดกิจกรรมวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 111 โดยร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และร่วมกันปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้

13/06/56

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2556  โครงการชลประทานเพชรบุรี
ได้รับการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น
โดยกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแด่
" กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน อ่างเก็บน้ำห้วยสงสัย จังหวัดเพชรบุรี " สำนักชลประทานที่ 14
สถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่นระดับกรมฯ (ชมเชย) ประจำปี 2556

22/01/56

 

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2556 โครงการชลประทานเพชรบุรี
ได้จัดกิจกรรม ในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2556
โดยมี นายเจษฎา อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี
เป็นประธานร่วมทำกิจกรรม

11/04/56
03/04/56

 

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2555 โครงการชลประทานเพชรบุรี
ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโครงการชลประทานอุบลราชธานี

10/09/55

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2555 โครงการชลประทานเพชรบุรี
ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการและกิจกรรมให้บริการแก่เกษตรกร
ในโครงการ"เสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"
ณ โรงเรียนวัดถ้ำรงค์ หมู่ 3 ต.ถ้ำรงค์ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
16/05/55

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2555 โครงการชลประทานเพชรบุรี
ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการและกิจกรรมให้บริการแก่เกษตรกร
ในโครงการ"เสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"
ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านหนองจิก หมู่ 1 ต.หนองปรง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุร
30/03/55

โครงการชลประทานเพชรบุรี
 จัดประชุมเกษตรกรหลักสูตรเสริมสร้างความเข้มแข้งองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน
ในวันอังคารที่  ๒๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕   ณ ที่ทำการกลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำทุ่งขาม
 ต.ไร่ใหม่พัฒนา  อ.ชะอำ  จ.เพชรบุรี  โดยมีผู้แทนกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำทุ่งขาม 
 จำนวน  ๓๐  คน  เข้าฝึกอบรม และร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรดังกล่าว
21/02/55

โครงการชลประทานเพชรบุรี จัดโครงการฝึกอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  
หลักสูตรส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านเขาบันได
ในวันจันทร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ ศาลาหมู่ที่ ๗ ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
โดยมีผู้แทนกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำบ้านเขาบันได จำนวน ๓๐ คน เข้าฝึกอบรม และสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรดังกล่าว
22/08/54

คณะกรรมการกลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยสงสัย ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก และโรงเรียนบ้านเขากระปุก  ได้จัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๔
9/08/54

โครงการชลประทานเพชรบุรี  จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน  ในหลักสูตรยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน  โดยได้นำนักเรียนโรงเรียนบ้านรางจิก  จำนวน ๔๐ คน  เข้าศึกษาดูงาน  ในวันเสาร์ที่  ๒๕  มิถุนายน  ๒๕๕๔  ณ อ่างเก็บน้ำแก่งกระจาน  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี  (เขื่อนเพชร)  และศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  จังหวัดเพชรบุรี
25/06/54

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๔
คณะกรรมการคัดเลือกผลงานการบริหารจัดการโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก
ตามแนวพระราชดำริได้เข้าตรวจผลงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กตามแนว
พระราชดำริอ่างเก็บน้ำห้วยสามยอด ต.ห้วยแม่เพรียง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
24/06/54
เมื่อวันจันทร์ที่  ๒๐ มิถุนายน  ๒๕๕๔ โครงการชลประทานเพชรบุรี จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ในหลักสูตรการเรียนรู้งานชลประทานของผู้นำชุมชนและเกษตรกร
โดยได้นำผู้แทนกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำบ้านลิ้นช้าง, อ่างเก็บน้ำห้วยเกษม, อ่างเก็บน้ำบ้านเขาบันได
อ.หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี  จำนวน 100 คน  เข้าศึกษาดูงาน โครงการ
๘๔  พรรษา  ดวงใจราษฎร์  ปราชญ์แห่งน้ำซึ่งเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา  ๗  รอบ  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๔   ณ กรมชลประทาน  อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี
22/06/54

เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๔ 
คณะเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานเพชรบุรีร่วมกับคณะกรรมการกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน
ได้ร่วมกันจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
“ถวายพ่อหลวงแทนคุณน้ำ ๘๔๐ โครงการชลประทาน” ณ โครงการชลประทานเพชรบุรี
13/06/54

เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔  
โครงการชลประทานเพชรบุรีได้ดำเนินการจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรการจัดตั้งคณะกรรมการจัดการชลประทานอ่างเก็บน้ำทุ่งขาม(JMC)  
ณ.องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา ต.ไร่ใหม่พัฒนา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
26/05/54


ในวันที่ ๑๐พฤษภาคม ๒๕๕๔ โครงการชลประทานเพชรบุรีได้จัดการประชุม
คณะกรรมการจัดการชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยสงสัย(JMC)ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔
ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
12/05/54

คณะกรรมการกลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยสงสัย ร่วมกับ สมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำ
และชาวบ้านในพื้นที่ ได้ร่วมกันก่อสร้างฝายชั่วคราว(ฝายแม้ว) เฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน
วโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๘๔ พรรษา บริเวณลำห้วยสงสัย จำนวน ๒ จุดคือบริเวณ
เหนืออ่างเก็บน้ำห้วยสงสัย และบริเวณลำห้วยท้ายอ่างเก็บน้ำห้วยสงสัย ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ในวันที่ ๒๗ และ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๔
04/05/54


โครงการชลประทานเพชรบุรี ได้นำคณะกรรมการจัดการชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยสงสัย(JMC)
ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้มีพระชนมพรรษา ยิ่งยืนนาน
ในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔ ณ.ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร
04/05/54

วันที่ 15 มีนาคม 2554โครงการชลประทานเพชรบุรี
ได้จัดการประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยสงสัย(JMC)
ครั้งที่6/2554 ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก
ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
21/03/54

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554 โครงการชลประทานเพชรบุรี
ได้นำคณะกรรมการจัดการชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยสงสัย (JMC)
เข้าศึกษาดูงานคณะกรรมการจัดการชลประทานอ่างเก็บน้ำกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) ของอ่างเก็บน้ำห้วยสงสัยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 50 คน

17/02/54

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2554 นายประสิทธิ์ อยู่ดี หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานโครงการชลประทานเพชรบุรีและคณะเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมประชุมกับ กลุ่มผู้ใช้น้ำประจำอ่างเก็บน้ำห้วยสามเขา ณ.ศาลาวัดหุบเฉลา ต.เขากระปุก
อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญคือ
การกำหนดการเปิด – ปิดน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสามเขา
3/02/54


เมื่อวันที่ 3,4,6 ธันวาคม 2553   กลุ่มการบริหารการใช้น้ำชลประทานได้ร่วมกันพัฒนาหมู่บ้าน แนวท่อส่งน้ำ ไหล่ทาง เนื่องในในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ่างเก็บน้ำบ้านลิ้นช้าง  อ่างเก็บน้ำห้วยเกษม และ อ่างเก็บน้ำบ้านเขาบันได จ.เพชรบุรี เนื่องในวันพ่อแห่งชาติวันที่ 5 ธันวาคม 2553

8/12/53

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 53 นาย จรูญ พจน์สุนทร ผู้อำนวยการ  สำนักชลประทานที่14  เป็นประทานส่งมอบ-รับการถ่ายโอนภารกิจ โครงการทำนบดินพร้อมอาคารประกอบป้าหอม ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุกโดยมี คุณ นฤมล ปาลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นตัวแทนรับมอบ ณ หมู่13 ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

11/10/53
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2553  ส.ส.อรรพร พลบุตร  สจ.สุชาติ อุสาหะ
และ นาย เจษฎา อังศุพานิชย์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต.ท่าตะคร้อได้มอบสิ่งของกับผู้ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยใน ต.ท่าตะคร้อ
ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี และตรวจน้ำท่วมในพื้นที่ลำห้วยแม่ประจันต์

12/10/53

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2553 นาย ประสิทธิ์ อยู่ดี หัวหน้าฝ่ายจัดสรรค์น้ำโครงการชลประทานเพชรบุรี
ีและคณะเข้าตรวจสอบปริมาณน้ำของอ่างเก็บน้ำในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ
ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และอ่างเก็บน้ำที่อยู่ในเขตอำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
05/10/53
ในวันที่ 21 กันยายน 2553 โครงการชลประทานเพชรบุรี เปิดเวทีประชาคม หลักสูตรการส่งเสริม
การมีส่วนร่วม ในการพัฒนาแหล่งน้ำตามรัฐธรรมนูญ ทำนบดินพร้อมอาคารประกอบห้วยหลวง
ณ ศาลาวัดหุบเฉลา หมู่ 8 ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี จำนวนผู้เข้าร่วม 30 คน
21/09/53
ในวันที่ 20 กันยายน 2553 โครงการชลประทานเพชรบุรี เปิดเวทีประชาคม
หลักสูตรการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ในการพัฒนาแหล่งน้ำตามรัฐธรรมนูญ
ทำนบดินพร้อมอาคารประกอบห้วยน้ำทรัพย์ ณ ศาลาวัดหุบเฉลาุหมู่ 8 ต.เขากระปุก
อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี จำนวนผู้เข้าร่วม 30 คน
20/09/53
ในวันที่ 16 กันยายน 2553 โครงการชลประทานเพชรบุรี เปิดเวทีประชาคม หลักสูตรการส่งเสริม
การมีส่วนร่วม ในการพัฒนาแหล่งน้ำตามรัฐธรรมนูญ ทำนบดินพร้อมอาคารประกอบห้วยตาหวัด
ณ ศาลาเอนกประสงค์โป่งเกตุ ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี จำนวนผู้เข้าร่วม 30 คน
16/09/53
ในวันที่ 15 กันยายน 2553 โครงการชลประทานเพชรบุรี เปิดเวทีประชาคม หลักสูตรการส่งเสริม
การมีส่วนร่วม ในการพัฒนาแหล่งน้ำตามรัฐธรรมนูญ ทำนบดินพร้อมอาคารประกอบห้วยตาลอย
ณ ศาลาวัดหุบเฉลา หมู่ 8 ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี จำนวนผู้เข้าร่วม 30 คน
15/09/53
ในวันที่ 14 กันยายน 2553 โครงการชลประทานเพชรบุรี เปิดเวทีประชาคม หลักสูตรการส่งเสริม
การมีส่วนร่วม ในการพัฒนาแหล่งน้ำตามรัฐธรรมนูญ ทำนบดินพร้อมอาคารประกอบห้วยตาจง
ณ ศาลาวัดหุบเฉลา หมู่ 8 ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี จำนวนผู้เข้าร่วม 30 คน
14/09/53
ในวันที่ 13 กันยายน 2553โครงการชลประทานเพชรบุรี เปิดเวทีประชาคม หลักสูตรการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งน้ำตามรัฐธรรมนูญ ทำนบดินพร้อมอาคารประกอบป้าหอม
ณ ศาลาวัดหุบเฉลา หมู่ 8 ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี จำนวนผู้เข้าร่วม 30 คน
13/09/53
ในวันที่ 10 กันยายน 2553 โครงการชลประทานเพชรบุรี เปิดเวทีประชาคม
หลักสูตรการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในงานพัฒนาแหล่งน้ำตามรัฐธรรมนูญ
ทำนบดินพร้อมอาคารประกอบซอย 1 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านโป่งเกตุ ต.เขากระปุก
อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี จำนวนผู้เข้าร่วม 30 คน
10/09/53
ในวันที่ 9 กันยายน 2553 โครงการชลประทานเพชรบุรี เปิดเวทีประชาคมหลักสูตรการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในงานพัฒนาแหล่งน้ำตามรัฐธรรมนูญ สถานีสูบน้ำท่าตะโหนด
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง หมู่ที่2 ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
จำนวนผู้เข้าร่วม 30 คน
9/09/53
โครงการชลประทานเพชรบุรี นำคณะเจ้าหน้าที่และเกษตรกรผู้ใช้น้ำศึกษาดูงาน
โครงการอ่างเก็บน้ำหาดส้มแป้น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดระนอง
ในวันที่ 20-21 สิงหาคม 2553
20-21/08/53

ในวันที่ 9 สิงหาคม 2553 เวลา 09.30 น.
นายปราโมทย์ สำเภาเงิน นายอำเภอหนองหญ้าปล้อง หัวหน้าส่วนราชการ
ในอำเภอหนองหญ้าปล้อง ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน
ในอำเภอหนองหญ้าปล้องประธานและสมาชิกกลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน
อ่างเก็บน้ำเขาบันได อ่างเก็บน้ำบ้านลิ้นช้างและอ่างเก็บน้ำห้วยเกษม ได้เข้าร่วมทำกิจกรรม
กับทางอำเภอในการปลูกต้นไม ้เนื่องในวันแม่แห่งชาติ บริเวณเหนืออ่างเก็บน้ำห้วยเกษม
ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
                                                                                                                       

9-12/08/53
นายเจษฎา อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี
และคณะเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานเพชรบุรี เข้ารับฟังการบรรยาย
หัวข้อ " 108 วิธีการประหยัดพลังงาน " โดยมีโครงการภาคประชาชน
คนรักษ์พลังงานเป็นผู้บรรยาย ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานเพชรบุรี
วันที่ 10 สิงหาคม 2553 เวลา 10.00 - 12.00 น.
10/08/53
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2553 นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง
นำคณะเจ้าหน้าที่เข้ามาศึกษาดูงานที่โครงการชลประทานเพชรบุรี และเยี่ยมชมนวัตกรรม
เครื่องเตือนภัยและนวัตกรรมอื่นๆ โดยนายเจษฎา อังศุพาณิชย์
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี ให้เกียรติเป็นผู้บรรยาย
30/07/53
การประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยสงสัย วันที่ 8 กรกฎาคม 2553
ณ หอประชุมองค์กรบริหารส่วนตำบลเขากระปุก ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
08/07/53
นาย เจษฎา อังศุพาณิชย์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี
ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานและร่วมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ
ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2553 ณ โครงการชลประทานเพชรบุรี
07/06/53
เวทีประชาคมหลักสูตรส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการปลูกต้นสักทองพระราชทาน
บริเวณอ่างเก็บน้ำเขาบันได อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี วันที่ 28 มิถุนายน 2553
28/06/53
เวทีประชาคมหลักสูตรส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการปลูกต้นสักทองพระราชทาน
บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยเกษม อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี วันที่ 26 มิถุนายน 2553
26/06/53
เวทีประชาคมหลักสูตรส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการปลูกต้นสักทองพระราชทาน
บริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านลิ้นช้าง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี วันที่ 21 มิถุนายน 2553
21/06/53
โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการหลักสูตรเสริมสร้างความเข้มแข็ง องค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน
จ.เพชรบุรี
พ.ค.53
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรยกระดับองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน จเพชรบุรี
วันที่ 28 เมษายน 2553
28/04/53
ซุ้มจัดแสดงนิทัศน์การในงานพระนครคีรี (เขาวัง)  จ.เพชรบุรี ของโครงการชลประทาน ระหว่างวันที่ 1-10 เมษายน 2553
1-10/04/53
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรยุวชลกรเรียนรู้ชลประทาน  จ.เพชรบุรี
วัน เสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2553
20/02/53