โครงการชลประทาน จ.เพชรบุรี


โครงการชลประทานเพชรบุรี

เลขที่ 77/15 หมู่ 10 ต.ท่ายาง

อ.ท่ายาง จ.เพชรบุร

 
โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 14


โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 14

ตั้งอยู่ที่ 175 หมู่ 6 ต.ท่าคอย

อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

 
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุร


  
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี

หมู่ 6 ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง

จ.เพชรบุรี

 
สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี


สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี

ตั้งอยู่ที่ 76 หมู่ 4 ต.หนองปรง

อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี

 
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา


โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา

ตั้งอยู่ที่ 179 หมู่ 7 ต.อ่างทอง

อ.เมือง จ.ราชบุรี

 
สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 6


สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 6

ตั้งอยู่ที่ ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ

จ.เพชรบุรี

 
โครงการก่อสร้าง 1/14โครงการก่อสร้าง 1/14

ตั้งอยู่ที่ หมู่ 5 ต.หนองหญ้าปล้อง

อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี

 
หมวดปฏิบัติการเครื่องจักรกล สูบน้ำ จ.เพชรบุรี


หมวดปฏิบัติการเครื่องจักรกล สูบน้ำ
จ.เพชรบุรี

ตั้งอยู่ที่ หมู่ 10 ต.ท่าแลง

อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี