เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2555 ผู้อำนวยการโครงการชลประทารพะเยา(นาย สิรวิชณ์ ก่ออิฐ) กับ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม(นายอนันต์ แสงสุวรรณ์) เยี่ยมที่ทำการของฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ออกติดตามความก้าวหน้าของงานตามแผนงานกรมชลประทาน , แผนงานบริหารงานจังหวัดพะเยา ประจำปี 2555 เพื่อเร่งรัดและรับทราบปัญหาอุปสรรคใน การดำเนินงาน พร้อมทั้งหาทางแก้ไข

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการชลประทานพะเยา

200 หมู่ 9 ต.ดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120
โทรศัพท์ 0-5441-3694 โทรสาร 0-5441-3695