เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันครบรอบวันเกิดของผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา(นายสิรวิชณ์ ก่ออิฐ) ทางผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้ง ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว จึงร่วมกันมอบของขวัญและเค้กเพื่อแสดงความยินดี

 

 

 

 

 

 

 

โครงการชลประทานพะเยา

200 หมู่ 9 ต.ดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120
โทรศัพท์ 0-5441-3694 โทรสาร 0-5441-3695