วันที่ 17 ตุลาคม 2555 โครงการชลประทานพะเยาได้รับแจ้งจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่ามูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเทศวิหาร ได้จัดทำโครงการน้ำพระทัยสมเด็จพระสังฆราชประทานทุนการศึกษาเยาวชนของชาติ ผู้ตั้งใจเรียนแต่ขัดสนทุนทรัพย์ โดยมีผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา(นายสิรวิชณ์ ก่ออิฐ) หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม(นายอนันต์ แสงสุวรรณ์) และหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน(นายเจนศักดิ์  ลิมปิติ) มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในจังหวัดพะเยา จำนวน 1 ทุน เป็น เงิน 3,000 บาท

 

 

 

 

โครงการชลประทานพะเยา

200 หมู่ 9 ต.ดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120
โทรศัพท์ 0-5441-3694 โทรสาร 0-5441-3695