วันที่ 2 พฤษภาคม 2556

         เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ นายชัยฤทธิ์ ดำรงเกียรติ อธิบดีกรมการข้าว และ เรืออากาศตรีสุวิชา แก้วมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้เป็นประธานเปิด “งานวันเปิดหมู่บ้านข้าวอินทรีย์ครบวงจรบ้านดอกบัว” ณ บ้านดอกบัว หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ซึ่งจุดประสงค์ในการจัดงานเปิดหมู่บ้านข้าวอินทรีย์ครบวงจร บ้านดอกบัว ในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ให้ความแพร่หลายและเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าข้าว โดยมุ่งความปลอดภัยต่อผู้ผลิตและผู้บริโภคตลอดถึงสภาพแวดล้อมที่ดี ภายในงานมีกิจกรรม การแข่งขันประกวดเรียงความ และวาดภาพเรื่องข้าวอินทรีย์แข่งขันสานแข่งไม่ไผ่ และชมนิทรรศการของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

         ซึ่งทางฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๑ โครงการชลประทานพะเยา ก็ได้เข้าร่วมในการจัดนิทรรศการในครั้งนี้ด้วย โดยมี นายวรพัฒน์ เพียรประสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๑ และนายสมหลวงมะโนชัย ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยตุ่น บรรยายในเรื่องของการบริหารจัดการโครงการแหล่งน้ำขนาดเล็ก ตามแนวพระราชดำริ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตุ่น ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

 
 
 

 

 

โครงการชลประทานพะเยา

200 หมู่ 9 ต.ดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120
โทรศัพท์ 0-5441-3694 โทรสาร 0-5441-3695