เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2556 โครงการชลประทานพะเยากลุ่มผู้ใช้น้ำร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านเหล่า สภาวัฒนธรรมตำบลบ้านเหล่า นักศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา ได้ร่วมกันจัดงาน "โครงการสืบชะตา ลำน้ำปืม" ประจำปี 2556 ณ อ่างเก็บน้ำแม่ปืม            โดยได้รับเกียรติจากนายชูชาติกีฬาแปงผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นกรรมการเปิดพิธี โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิเช่น ประเพณีตานก๋วยสลาก , การปล่อยพันธุ์ปลาลงลู่อ่างเก็บน้ำแม่ปืม , พิธีบวชป่าต้นน้ำ , การทำแบบจำลองอ่างเก็บน้ำของเด็กนักเรียน , การประกวดเรียงความของเด็กนักเรียน

          โดยมีนายปาโมกข์ ปิงเมืองหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำ , นายวรพัฒน์ เพียรประสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 และเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานพะเยา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการชลประทานพะเยา

200 หมู่ 9 ต.ดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120
โทรศัพท์ 0-5441-3694 โทรสาร 0-5441-3695