วันที่ 27 สิงหาคม 2556 ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยาพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของโครงการชลประทานพะเยา เข้าร่วมกิจกรรม "ครบรอบ 36 ปี การจัดตั้งจังหวัดพะเยา" โดยร่วมกันทำกิจกรรม ในตอนเช้า การวิ่งผลัดทีมผสม 23 กิโลเมตร และในช่วงบ่าย การจัดขบวนจักรยานเพื่อสุขภาพ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

โครงการชลประทานพะเยา

200 หมู่ 9 ต.ดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120
โทรศัพท์ 0-5441-3694 โทรสาร 0-5441-3695