ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่1 | โครงการชลประทานพะเยา

โครงการชลประทานพะเยา

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่1

 
   

 

   
   

นายวรพัฒน์ เพียรประสิทธิ์
วิศวกรชลประทานชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1

   
 
 

 

 

 
 
 

นายสมหวัง คำวงษา
ช่างฝีมือสนามชั้น 2

 

 นายสุทัศน์  ณ ลำปาง
ช่างฝีมือสนามชั้น 2

 
 
 

 

 

 
 
 

นายสมรัตน์   มาละวรรณ
ช่างฝีมือสนามชั้น 1

นายสุรินทร์  วงศ์ศรีชัย
ช่างฝีมือสนามชั้น 1

นายบุญส่ง  ธงสิบเจ็ด
ผู้รักษาอาคารชลประทาน

 
 
 
 
 
 
 

นายสุทัศน์  ปิงวงค์
ผู้รักษาอาคารชลประทาน

นายวิริยะ  สวนสุวรรณ
พนักงานชลประทาน บ2

นายสวิง  ไชยกิ้ง
ผู้รักษาอาคารชลประทาน

 
 

 

 

 
   
 

 นายชาญณรงค์  คำฮอม
ผู้รักษาอาคารชลประทาน

 
 
 

 

 

 
 
 
 นางสุภาพร  คำทา
ธุรการ
 
 นางสุนันท์  วงศ์ศรีชัย
ธุรการ
 
 

 

 
 
 
 
น.ส.ศศินี พงษ์ยศ
นักชลประทานสัมพันธ์