โครงการชลประทานพะเยา

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่2

 

 
 

 

 
 

นายวัชระ ลิ้มวิเศษศิลป์
หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2

 
 

 

 

นายสุวัฒน์ ศรีปัญญา
พนักงานชลประทาน บ2

นายเสนาะ กันทะเสนี
พนักงานชลประทาน บ2

นายทน แก้วติ๊บ
ช่างฝีมือสนามชั้น 2

 

 

 

นายสมบูรณ์ นวลสาย
พนักงานชลประทาน บ2

 

นายอนุสรณ์ ไชยสมบัติ
พนักงานชลประทาน บ2

 

 

 

น.ส.สุพินดา มะลิวันเครือ
นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ

 

น.ส.กฤษณา จำปา
พนักทั่วไป บ1