ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่3 | โครงการชลประทานพะเยา

โครงการชลประทานพะเยา

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่3

 

 
 

 

 
 

นายเดชา  สุทธกุล
นายช่างชลประทานชำนาญงาน

 
 

 

 

นายสุทัศน์  จองบุญ
ผู้รักษาอาคารชลประทาน

นายสุริยา  ศรีปัญญา
ผู้รักษาอาคารชลประทาน

นายณัฐพงษ์  บุญเสี่ยง
ผู้รักษาอาคารชลประทาน

 

 

 
 

นางสาวกัญญาณัฐ  แสงใส
ช่างฝีมือสนาม ชั้น3