โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์

Image

ณ โรงเรียนบ้านปากกาง (ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) หมู่ที่ 2 ตำบลปากกาง อำเภอลอง จังหวัดแพร่

Date: 7 ธันวาคม 2559 Posted by: โครงการชลประทานแพร่

วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559 ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแพร่ มอบหมายให้นายสมศักดิ์ แก้วบุญมา หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 นายณรงค์ฤทธิ์ ศิริกันตะยะวัฒน์ วิศวกรชลประทานชำนาญการ โครงการชลประทานแพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 ได้จัดหน่วยบริการแก่เกษตรกรที่มาร่วมงาน ณ โรงเรียนบ้านปากกาง (ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) หมู่ที่ 2 ตำบลปากกาง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ โดยมีนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี

Image Image
Image Image
Image Image