ประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 15,16 (นายคนิต ลิขิตวิทยาวุฒิ)

Image

ณ ห้องประชุม 113 ปี โครงการชลประทานแพร่

Date: 21 เมษายน 2560 Posted by: โครงการชลประทานแพร่

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. นายธวัช ชัยประสพ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแพร่ และนายกาญจน์ หมวกกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม นายสุรเทพ กิจกล้า เกษตรและสหกรณ์แพร่ และเจ้าหน้าที่ โครงการชลประทานแพร่ เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 15,16 (นายคนิต ลิขิตวิทยาวุฒิ) ซึ่งเน้นย้ำการดำเนินงานจัดการในลักษณะบูรณาการระหว่างหน่วยงานทั่วไปและนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อป้องกันหรือลดผลกระทบจากการเกิดอุทกภัย ณ ห้องประชุม โครงการชลประทานแพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

Image Image
Image Image