ประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล(Video Conference)

Image

ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ศาลากลางจังหวัดแพร่

Date: 8 พฤษภาคม 2560 Posted by: โครงการชลประทานแพร่

วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายธวัช ชัยประสพ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแพร่ พร้อมด้วย นายกาญจน์ หมวกกุล ผู้อำนายการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล(Video Conference) ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ศาลากลางจังหวัดแพร่ โดยมี นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีวาระสำคัญ 3 เรื่อง (1) การจัดเตรียมงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค (2) แนวทางการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นวิถีการดำเนินชีวิต และ (3) แนวทางการบริหารจัดการ ในช่วงพายุฤดูร้อนและฝนทิ้งช่วง

Image Image
Image Image