โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ

Image

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

Date: 27 กรกฎาคม 2560 Posted by: โครงการชลประทานแพร่

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายธวัช ชัยประสพ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแพร่ พร้อมด้วยนายสาธิต โกสิน หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน นายณรงค์ฤทธิ์ ศิริกันตยะวัฒน์ วิศวกรชลประทานชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และนิทรรศการ "โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรที่ยังยืน" ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยมีนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี

Image Image
Image Image
Image Image