ติดตามความก้าวหน้าพระราชทานโครงการอ่างเก็บน้ำ

Image

ณ ห้องประชุม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

Date: 29 มีนาคม 2561 Posted by: โครงการชลประทานแพร่

วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561 นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. นายธวัช ชัยประสพ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแพร่ นายอุดมเดช เรืองสกุล หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายอดิศักดิ์ บุญเพียร วิศวกรชลประทานชำนาญการพิเศษ สำนักงานก่อสร้าง 4 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง นายสุรปรีช์ ณ ศรีธะ หัวหน้ากลุ่มงานพิจารณาโครงการฯ สำนักงานชลประทานที่ 4 เข้ารายงานสรุป กรณีนายบุญทศ ไทยมา นายก อบต.แม่ป้าก ขอพระราชทานโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่น้ำน้อย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ และติดตามความก้าวหน้าการประมวลผลฎีกา กรณี นายบุญเทียม ช่วงบุญ กำนันตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ของพระราชทานโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหม้ายพร้อมระบบส่งน้ำ ให้นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดแพร่

Image Image
Image Image