โครงการอบรมหลักสูตรกลาง:การปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่

Image

ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

Date: 2 เมษายน 2561 Posted by: โครงการชลประทานแพร่

วันจันทร์ ที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 08.00 น. นายธวัช ชัยประสพ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแพร่ มอบหมายให้ นายณรงค์ฤทธิ์ ศิริกันตยะวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 นำเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรมโครงการอบรมหลักสูตรกลาง:การปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการ"5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

Image Image
Image Image