พิธิเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561

Image

ณ ถนนไชยบูรณ์ หน้าศาลากลางจังหวัดแพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

Date: 10 เมษายน 2561 Posted by: โครงการชลประทานแพร่

วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายธวัช ชัยประสพ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแพร่ มอบหมายให้นายสาธิต โกสิน หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน นาณรงค์ฤทธิ์ ศิริกันตยะวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 และเจ้าหน้าที่ โครงการฯ ร่วมพิธิเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2561 ณ ถนนไชยบูรณ์ หน้าศาลากลางจังหวัดแพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี

Image Image
Image Image
Image Image