ศูนย์บริการประชาชนช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 12 – 17 เมษายน 2561

Image

ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม ตำบลนาจักร อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

Date: 11 เมษายน 2561 Posted by: โครงการชลประทานแพร่

วันพุธที่ 11 เมษายน 2561 นายธวัช ชัยประสพ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแพร่ และนายไพโรจน์ วงศ์สูง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการตั้งศูนย์บริการประชาชนช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 12 – 17 เมษายน 2561 ณ หน้าที่ทำการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม ตำบลนาจักร อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

Image Image
Image Image
Image Image
Image Image