พิธีรดน้ำดำหัวท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

Image

ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

Date: 17 เมษายน 2561 Posted by: โครงการชลประทานแพร่

วันอังคารที่ 17 เมษายน 2561 โครงการชลประทานแพร่ นำโดยนายธวัช ชัยประสพ ผู้อำนวยการโครงการ พร้อมด้วย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม นำโดยนายไพโรจน์ วงศ์สูง ผู้อำนวยการโครงการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่(นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์) ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ และ รดน้ำดำหัวท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ (นายโชดดี อมรรัตน์) ณ บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ เพื่อแสดงความเคารพนับถือ ขอขมาในสิ่งที่ได้ล่วงเกินไป และขอพรเพื่อเป็นศิริมงคลต่อไป

Image Image
Image Image
Image Image